Voorpagina Gastarbeiders

Reizen

Famile Arslan is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl

Seyhat ediniz sihat bulunuz. De vertaling luidt: "Reist opdat u rust vindt". Geen goede vertaling maar goed. Het voorgaande is een hadith.

Met andere woorden: reizen is aanbevolen. Ik ben iemand die graag reist, al heb ik daar niet veel gelegenheid voor gehad. Maar toch wil ik iets vertellen over mijn ervaringen en wat ik zag op die reizen.

Ik kan u verzekeren dat reizen een manier is om jezelf te leren kennen. Elke keer wordt je weer geconfronteerd met je beperkingen, met je bekrompenheid maar ook met je wilskracht. Ik zal drie steden beschrijven die ik heb bezocht.

Mijn eerste kennismaking met New York was beladen. Ik was daar in 2003. De Twin Towers waren er niet meer. In plaats daarvan lag een open ruimte waar ik op neer keek vanuit mijn hotelkamer op de 43ste etage. De gevolgen van 11 september 2001 voor de gemoedstoestand van velen zijn bekend.

Maar New York is een stad die niet stil staat. Het is een stad die niet slaapt. Het is een stad van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Wat mij opviel in New York is het individualisme maar tegelijkertijd ook de sociale betrokkenheid. Iedereen heeft het erg druk maar doet ook aan vrijwilligerswerk, zij het in de kerk, buurthuis of vereniging. Mensen zijn er vriendelijk, elkaar groeten is heel normaal, mensen glimlachen. Zomaar kan je een gesprek aangaan waarbij je inzicht wordt gegund in hun leven en denken. De interesse is oprecht, tenminste zo heb ik het ervaren. Maar vooral diversiteit is geaccepteerd. De vraag "where are you from?" was niet beladen, het had geen nare smaak. Want in deze wereldstad was iedereen anders. De persoon werd gewaardeerd. De multi-culturaliteit was een gegeven. New York bood mij een kans om na te denken over diversiteit en respect.
 
Istanbul, de stad die twee werelddelen aan elkaar bindt. Een bruggenbouwer kan je het noemen. Istanbul is een stad die niet stil staat. Het is een stad die niet slaapt. Het is een stad van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ik woon de Europese gedeelte in Istanbul in. Toen ik voor het eerst daarheen ging, was ik al 8 jaar niet naar mijn geboorteland geweest… het werd een emotioneel wederzien. Mijn neef troostte mij. "In Istanbul zal je een andere Turkije zien, er zal een wereld voor je opengaan," zei hij en hij had gelijk. Ik ben verzot geraakt op die stad.

Wij woonden daar in een rijke, chique buurt. De buren waren buitenlanders, Nederlanders, Duitsers, Amerikanen. De Turken waren er ook anders. Het was heel raar maar ik voelde niet dat ik Turkije was binnengekomen. De taal was bekend, gebruiken waren bekend maar het was niet te vergelijken met de provinciestad waar ik geboren ben.

Maar ergens was het respect dat mij opviel. De respect voor het anders zijn, de waardering van anderen. Wederom het individualisme tegenover betrokkenheid. Dit jaar heb ik een negatieve ervaring meegemaakt die ik op een ander moment met u zal delen.

In Istanbul zag je allerlei mensen, verschillende afkomst, talen, culturen. Alles liep door elkaar heen, niemand keek op van een gesluierde vrouw of iemand met een hanekam. Er heerste verdraagzaamheid.  Maar dat is onoverkomelijk omdat er zoveel mensen zijn, diversiteit is een gegeven.

In deze stad voel ik mij prettig. Als vrouw hoef ik nergens voor te vrezen, mijn bewegingsvrijheid werd niet beperkt.

Dubai, een stadstaat die ik kan vergelijken met New York en Istanbul. Dubai is een stad die niet stil staat. Het is een stad die niet slaapt. Het is een stad van mogelijkheden en onmogelijkheden.

In Dubai is er voor ieder wat wils. Het is New York met een Arabisch tintje maar toch met een zeer eigen karakter. Het is Istanbul met een Islamitisch tintje maar ergens weer niet. Ook daar heerst diversiteit. Alle straatborden zijn tweetalig, zoals de bevolking. Alles loopt door elkaar en iedereen krijgt de ruimte. Respect hangt in de lucht.

Dubai heeft mijn ogen geopend wat betreft de Arabische wereld. Eerder had ik Saudie-Arabie bezocht. De steden Jeddah, Mekka en Medina heb ik gezien. Tweemaal ben ik als pelgrim daarheen geweest en ik ben zeer gelukkig dat ik een ander Arabisch land heb gezien zodat mijn beeld niet eenzijdig is. In Dubai is er veel pracht en praal te bezichtigen, rijkdom wordt tentoongesteld. Ook daar is het leven zwaar… er wordt hard gewerkt. Maar er is ook mogelijkheid om van alles te doen. En de vrouwen nemen deel aan allerlei activiteiten. Zij worden gestimuleerd om te werken en studeren, in ieder geval zo ervaarden mijn vriendinnen het. Voorts is het een erg veilige stad. Het is een stad waar je iets kan bereiken.

In al deze drie steden voelde ik me vrij en gewaardeerd. In deze drie steden was er ruimte voor diversiteit. Iets wat ik niet altijd heb gevoeld in Nederland of Europa. Zeker niet met de media aandacht voor de andersdenkenden. Hier ervaar ik diversiteit als een ziekte die bestreden moet worden.

Terwijl de diversiteit datgene is, wat de mens uniek maakt.


Famile Arslan (34) is geboren in Turkije en sinds 1975 in Nederland. Nu is ze advocaat en procureur in Den Haag.