Voorpagina Gastarbeiders

NMR dankt het CNV

Abdullah Haselhoef is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl

De Nederlandse Moslimraad (NMR) dankt het CNV voor haar poging tot een buitengewone sympathieke opstelling om een christelijke feestdag op te geven zodat moslims en niet moslims het grote feest aan het einde van de Ramadan gezamenlijk zouden kunnen vieren door de dag van het ‘Suikerfeest’ als nationale feestdag in te voeren.

Het is een hartverwarmende gedachte dat een Christelijke organisatie op een dergelijke manier moslims tegemoet wil treden en derhalve onze waardering voor deze poging tot Nederlands Burgerschap dat de grenzen van de eigen religie overschrijdt.

Dat het CNV dit voorstel nu onder druk van de achterban terugtrekt is begrijpelijk en terecht.

Overleg CNV en Moslimraden

Het zou goed zijn wanneer het CNV in het vervolg vooraf contact zou opnemen met de twee door de overheid erkende gesprekspartners, de  “Contact Groep Islam” (waar de NMR deel vanuit maakt) en het “Contact Moslims en Overheid”  als zij de expertise nodig heeft om iets te willen betekenen voor haar moslim werknemers.

Want dan hadden wij in dit geval het CNV het advies kunnen geven dat de Moslim Raad zich bezwaard voelt als Christenen een dag zouden moeten inleveren ten behoeve van Moslims, hoe goed en oprecht dit aanbod ook bedoeld was. Wij zijn daarom dan ook geen voorstander van het voorstel en vinden dan ook dat de Christenen hun eigen feestdagen dienen te behouden zoals deze tot nu toe golden.

Scheiding van kerk en staat

De Moslimraad wenst echter wel dat er â€“voor zover mogelijk – rekening gehouden wordt met de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking dat seculier is. Vanuit het seculiere gedachtengoed zijn nationale religieuze feestdagen en vrije zaterdagen en zondagen in principe nog een restant van het Christelijke-Joodse erfgoed uit het verleden. En gaat eigenlijk het bepalen wat voor alle Nederlanders een nationale feestdag moet zijn voor op basis van Christelijke feest- en zondagen, niet in tegen de scheiding van Kerk en Staat? De Staat dient neutraal ten opzichte van alle religies te staan.

Individuele keuzevrijheid feest- en zondagen

De Moslimraad is dan ook een groot voorstander van het invoeren van een vastgestelde aantal individuele feestdagen zodat zowel seculiere Nederlanders als gelovigen zelf kunnen bepalen op welke dagen zij wat voor reden dan ook feest- of zondagen wensen op te nemen.

Nationale feestdagen

Het is wel van groot belang voor het noodzakelijke groeien van een nationaal, samenbindend gevoel tussen burgers, dat er ook samen gevierd wordt. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van nationale thema’s zoals bijvoorbeeld de dodenherdenking en de verjaardag van onze koningin. Als er toch een van oorsprong religieuze feestdag als nationale feestdag wordt ingesteld, dan dient dit naar evenredigheid ook te gebeuren met de andere godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Een voorbeeld voor Nederland is dan ook Suriname, waar de multiculturele samenleving en haar religieuze feestdagen juist door de overheid gebruikt worden als cohesiebevorderende en samenbindende nationale feestdagen.


Abdullah Haselhoef is publicist, woonachtig in Zeeland en enige zoon van een Joodse vader en een Islamitische moeder. Hij is werkzaam geweest bij psycho-medisch centrum Parnassia als de eerste islamitische geestelijke verzorger in Nederland. Momenteel is hij voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad.