Voorpagina Gastarbeiders, Maatschappelijk

Make some noise against discrimination!

Fadoua Bouali is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl.

Een paar maanden geleden werd ik door Amnesty International benaderd met de vraag of ik mijn ‘contacten’ wilde gebruiken om aandacht te vragen voor de dag van de mensenrechten, op 10 december. En ja, natuurlijk wilde ik dat doen voor zo´n nobel doel. Ik beloofde met mijn pen de boodschap te verkondigen en ik moest een radiospotje inspreken met de volgende tekst:

"Hallo, mijn naam is Fadoua Bouali. Op 10 december, Dag van de Mensenrechten, voert Amnesty actie tegen discriminatie. Ik doe mee. Discriminatie is een schande. In heel Europa een groot probleem. Zoals in Rusland, waar het aantal racistische moorden schrikbarend toeneemt. Kom dus in actie op www.amnesty.nl!"

Ik moet eerlijk toe geven dat het niet mee viel om die paar regels in te spreken. Door mijn gestotter, gestruikel en een zwaar Amsterdams accent, die me plotseling parten begon te spelen, lukte het pas na 10 pogingen om die paar zinnen stromend uit mijn strot te krijgen.

Door het verzoek van Amnesty om aandacht te vragen voor discriminatie, dook ik in de definitie van discriminatie. Ik las dat discriminatie elk onderscheid is, elke uitsluiting, beperking of voorkeur op basis van huidskleur, religie, gender, handicap, etniciteit, seksuele orientatie, leeftijd, (etc…) met het doel het teniet doen van de mensenrechten van een persoon. Discriminatie stamt af van het op zich neutrale Latijnse term voor ‘onderscheid’.

Internationale mensenrechten zijn gebaseerd op het principe van non-discriminatie. Dit principe is ook de basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Iedereen heeft het recht op alle rechten uit deze verklaring, zonder onderscheid. In  UVRM Artikel 1 staat dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Zij hebben verstand en geweten, en moeten zich onderling in een geest van broederschap gedragen. In artikel twee staat dat ieder mens aanspraak heeft op alle rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst of politieke overtuiging, afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Toen ik deze kennis tot me had genomen realiseerde ik me dat de gezondheidszorg, in mijn beleving, de meest neutrale plek is waar de universele rechten van de mens gewaarborgd worden. Elk mens dat een beroep doet op de gezondheidszorg krijgt die zorg, zonder onderscheid te maken.

De vraag is en blijft op welke manier je discriminatie kunt bestrijden. Ik realiseer me dat het zal helpen als we beseffen dat ieder mens (waar ook op de aarde) wensen en behoeftes heeft, dromen en ongemakken, geluksmomenten en dieptepunten. En dat iedereen die heeft, wat voor religie of huidskleur je ook hebt. Het toverwoord om discriminatie te bestrijden heb ik in mijn opleiding tot verpleegkundige als basis mee gekregen en dat is: empathie!

Empathie zou je mee moeten krijgen in je opvoeding en daarnaast zou het extra aandacht moeten krijgen in het onderwijs. Dit is denk ik een manier om te voorkomen dat mensen kunnen veranderen in racisten.
Het heden en de geschiedenis laten ons zien dat discriminatie de mensheid gruwelijke herinneringen heeft nagelaten.

Kom daarom in actie en steun Amnesty International!


Fadoua Bouali is verpleegkundige, publicist en columnist. Onlangs verscheen haar nieuwe boek: "Bevrijd door Allah".