Voorpagina Gastarbeiders

Welkom in 2007

Abdulwahid van Bommel is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl. Hij schrijft n.a.v. de reacties op zijn vorige stuk.

Uit de twaalf reacties op de ‘gestripte’ uitspraken over islam en seksualiteit maak ik op dat er erg hard een cursus ‘onthaast lezen’ en ‘begrijpend lezen’, moet worden georganiseerd door WBH. Eigenlijk lees ik vooral gemakzuchtige meninkjes en oppervlakkigheid. De vragen roepen geen echte antwoorden op, omdat het geen echte vragen zijn. De 12 vragen bewegen zich heen en weer tussen: ‘wat moeten we hiermee, we zijn moreel autonoom’. En: op welke bronnen baseert u deze uitspraak. De twee klassieke uitgangspunten van gezond atheïsme tegenover gezond theïsme.

Dat de eigentijdse white caucasian zo autonoom in zijn morele beslissingen zou staan, is een mythe. En dat moslimjongeren zo afhankelijk van morele autoriteit zouden zijn is ook een mythe. De dynamiek bevindt zich tussen beide partijen. Ergens daartussenin bevindt zich de zoekende geest. Uit het citaat van een moslimgeleerde van 10 eeuwen geleden wordt een slavin opgediept en vervolgens wordt ik welkom geheten in de 21e eeuw.

Tsja, dat is een eeuw van bijvoorbeeld alcohol, drugs, seks, porno, nieuws, amusement- en electronicaverslaafden. Terwijl ik het schrijf, komt per e-mail binnen: ‘Gsm’s met een volledig toetsenbord zijn een must voor de mobiele mail-verslaafde.’ Werd met de clichématige dooddoener (op talloze webdiscussies worden moslimjongeren met ‘achterlijkheid’ om hun oren geslagen), de slavin of de tijd bedoeld? Wat er in de bevrijde wereld bij rode lichtjes achter de ramen zit is voor 80% gedwongen. Slavernij? 21e eeuw?

Vrijbrief voor vrije seks?

Dan de vrijbrief voor vrije seks, die ik zou geven. Aandachtig lezen van de eerste zin leert al iets heel anders. In plaats van mij op te zadelen met de taak de bronnen aan te tonen, zou ik zelf eens een koranexegese openslaan en ‘Kitâbun-Nikâh en Muâsjara, etc. in de verzamelingen overleveringen en andere literatuur doorlezen. Het gaat niet om ‘vrije seks’ maar om ongeveer 50% van de jonge stellen die bij imams aankloppen met het eerlijke verhaal dat ze met elkaar naar bed zijn geweest, en wat nu? Dan kom je op de EO-jongerendag ook een heel ander antwoord tegen dan op de website van ‘Geenstijl’. Veel van onze ethische overwegingen gaan niet zozeer over de vraag of wij, en hoe lekker wij ons voelen in een veronderstelde dwangbuis van de islam, maar in welke mate wij onszelf, de omgeving en vooral ‘de ander’ beschadigen met onze beslissingen. In die zin is de opmerking of een website de aangewezen plaats is voor dit soort discussies wel op z’n plaats, omdat mensen met veel subvragen zitten, die niet aan de orde komen in een cyberomgeving.

Abortus

Bij de vraag over abortus staat de visie op de foetale ontwikkeling en het moment van bezieling centraal. Op de Malikitische school na, zijn alle scholen van de orthopraxis het eens over een periode van vier maanden, vanwege deze bekende overlevering:

"De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang een klonter, daarna is hij even lang een klompje vlees; vervolgens wordt er een engel naar hem toegezonden die hem de levensadem (rûh) inblaast…" 

Indien het moment van de bezieling van de vrucht de scheidslijn voor het wel of niet toestaan van abortus is, ligt die grens aan het einde van de vierde maand. Anderen beperken de periode tot veertig of vijftig dagen. Het is een erg discutabel onderwerp, dat nauw samenhangt met de religieuze visie op geboortebeperking. Zeker wanneer het leven van de moeder gevaar loopt, heeft een volledig verbod nooit de overhand gekregen.

Wat betreft de ouderlijke bijdrage aan de voortplanting en de verschillende ontwikkelingsstadia van de foetus, lopen de koranische, profetische en modern wetenschappelijke observaties tamelijk parallel. De ontwikkelingsstadia van de foetus in de koran worden beschreven als ‘een nieuwe schepping’. Daarin zijn drie stadia te onderscheiden. In de eerste periode van de bevruchting tot veertig dagen erna, spreken we over ‘nutfa’ (levenskiem). In de daarop volgende veertig dagen over ‘alaqah’ (bloederig, kleverig klompje). En de derde veertig dagen hebben we het over ‘mudgha’ (klompje vlees dat eruit ziet alsof het is fijngekauwd). Hoewel vrouwen vaak al veel eerder leven voelen, wordt na deze 120 dagen de foetus als ‘bezield’ beschouwd.

Abdulwahid van Bommel was geestelijke verzorger voor moslims bij het Medisch Centrum Haaglanden, voorganger van het Moslim Informatiecentrum in Den Haag en directeur van de Nederlandse Moslim Omroep. Nu is hij docent geestelijke verzorging en schrijver.

Lees andere stukken van