Voorpagina Algemeen

‘De Israëlische bezetting is een kankergezwel’

Op tweede kerstdag ontving de Israëlische politiek een minder warm gebaar. Vandaag was wederom de stille tocht die elk jaar wordt gehouden om de joodse Nederlanders te herinneren die tijdens WO2 werden afgevoerd via Westerbork naar Duitsland door de nazi’s om te worden vermoord. Dit jaar was het thema ‘Mensenrechten kennen geen grenzen, ook niet in het Beloofde Land’.

Aan dat thema hield Max Wieselmann zich, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Hij zei: "Als dat kankergezwel van bezetting, annexatie en achterstelling niet verdwijnt, zal het Midden-Oosten een brandhaard blijven"

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork deed daarom dit jaar niet mee; die vond deze uitspraak te ver gaan.

Het CIDI staat natuurlijk gelijk op de achterpoten, maar voorzitter Jan Visscher van de Appèlgroep Westerbork, die de stille tocht organiseert, vindt het ongeloofwaardig wanneer de hele wereld wordt aangesproken op mensenrechten, en alleen Israël wordt gemeden.

Max Wieselmann zei verder in zijn speech:

‘Neen de Palestijnen worden niet uitgeroeid, er zijn nog ‘maar’ duizenden doden gevallen.

Neen er zijn ‘slechts’ een kleine miljoen mensen van huis en haard verdreven. Maar juist wij weten hoe het onvoorstelbare ooit begon. Met getreiter, met het vernietigen van het normale leven, met het blokkeren van de weg, letterlijk en figuurlijk, naar familie, werk en ziekenhuis. Met aparte wegen, waar men niet mag komen of waar men juist moet gaan.

Juist wij weten hoe individuen collectief in de ban werden gedaan, toen weggezet als Untermenschen. Nu heten ze ‘de Arabieren’, ‘de terroristen’. Zie de suggestieve herhaling van televisiebeelden van mannen met baarden en geweren.

Mensen die ontmenselijkt zijn, die geen individuen meer mogen zijn, die alleen nog als groep, als ‘foute’ groep worden gezien hebben natuurlijk ook geen rechten, voor hen geen mensenrechten.

Dan is de sfeer rijp en de weg vrij voor een man als Avigdor Lieberman, die de Arabische inwoners van Israël hun burgerrechten wil ontnemen als zij hun identiteit niet opgeven, die de Arabische leden van het Israëlische parlement voor het vuurpeloton wil zetten als ze contacten met Hamas hebben of niet meedoen aan de viering van onafhankelijkheidsdag in Israël.

Deze Lieberman is sinds kort lid van het Israëlische kernkabinet.

Ik sta hier namens de organisatie Een Ander Joods Geluid. Het motto van onze oganisatie is: voor Israël en Palestina, tegen bezetting en geweld.’

Lees hier zijn hele speech.

Ik geef de man gelijk. We zijn bereid om alles als probleem aan te wijzen, maar zodra het gaat over de Israëlische politiek houdt het op. Dan stoppen alle beschuldigingen, alle mensenrechten en het relativeringsvermogen. Het enige dat wij dan nog hebben is het begrip en het vetorecht…