Voorpagina Algemeen

Slechts een moment!

Het moment van alleen zijn!
Wat of wie? geheel onbekend.
Wat rest jou te doen dan slechts te denken, aan al hetgeen  er  is of schijnt te zijn.

Aan alles komt een einde zegt men, dus ook aan dit moment.
Het moment waarbij de stemmen niet gehoord worden,
het gezicht niet gezien.
Een traan of een lach, niemand dat het ziet.

Dat, omdat jij het bent, of omdat zij het zijn.
Ik, een dwalende wolk ergens in de lucht.
Zij, het onbereikbare strand.
Tal van vragen, maar antwoorden nooit te vinden.
Maar ach! wat maakt het uit, het is slechts een moment.