Voorpagina Algemeen

Hete hangijzers

Er is een nieuwe leerstoel aan de islamitische universiteit (IUR) te Rotterdam. Deze gaat bekleed worden door dhr. Abdulwahid van Bommel die, in zijn eigen woorden, zich bezig gaat houden met ‘alle hete hangijzers die je  maar kunt bedenken’. Ook beloofde dhr. van Bommel ‘zelfkritisch onderzoek naar de eigen situatie van moslims’.

Naast dat ik dhr. van Bommel van harte geluk wil wensen met dit initiatief, heb ik toch een aantal kanttekeningen.

(1) Academische exercitie is goed en zeker nodig, maar daarmee beschrijf en theoretiseer je slechts het probleem! De oplossing komt daarmee geenszins dichterbij.

(2) Vorige punt krijgt meer gewicht als je daarbij optelt dat m.i. wij als moslims eerst intern orde op zaken zullen moeten stellen voordat wij uberhaupt naar buiten kunnen treden. Zoals dhr. van Bommel terecht opmerkt: ‘wij staan als onwetenden tegenover elkaar’. Het kennisniveau van de eigen religie is zo bar slecht onder moslims, dat het net lijkt of er een islam binnen de islam bestaat. Alleen de eerste ‘islam’ is dan een vervanging voor ‘cultuur en eigen opvattingen’.

(3) Daarmee krijgt onderwijs en onderricht aan de eigen groep een groot belang. Alleen de vraag rest dan nog: Welk onderwijs? Meer islamitsche basisscholen? Jongeren meer de moskee intrekken zodat ze meer kunnen leren van de Imams?

(4) Om tot de kern door te dringen: de enige wijze waarop extremisme en alle andere vormen van moslim ‘-ismen’ bestreden kunnen worden is door het Ijazah systeem.

(5) De resultaten ervan zijn in Amerika en Engeland reeds zichtbaar door de inzet van geleerden zoals Shaykh-ul-Islam dr. Tahir-ul-Qadri, Shaykh Mohammed Ya’qoubi en Shaykh Hamza Yusuf. Jongeren die een aantal dagen/ weken doorbrengen in hun nabijheid, lijken wel getransformeerd te raken onder invloed van hun wijsheid en inzicht. Ze leren niet alleen de theorie van de Islam, maar zíen deze theorie ook toegepast worden in de praktijk. Deze ‘Ulama (geleerden) ádemen de Islam zoals die door de eeuwen heen altijd gepraktiseerd is geweest: vol akhlaaq (etiquette en goed gedrag), altijd liefdevol en vol begrip jegens anderen, volledig vrij van enig extremisme!

Moge de Almachtige dhr. van Bommel veel wijsheid schenken en de moslims in Nederland zegenen met geleerden die krachtig genoeg zijn om extremisme onder moslims te bestrijden.

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van