Voorpagina Algemeen, Islam, Opmerkelijk

Verkeerde richting

In het stadje Hengelo heeft een Islamitische man zijn 59-jarige moeder begraven. Een maand later komt hij er achter dat zij niet zodanig in het graf ligt dat zij met haar hoofd a.h.w. richting Mekka kijkt. Tot grote verbazing van zoonlief – hij had nog expliciet te horen gekregen van de gemeente dat de begrafenis conform de Islamitische voorschriften zou plaatsvinden. Nu is hij zelfs bereid toestemming te geven het graf open te laten maken om de fout te corrigeren.

Het is een sunnah van de profeet (vzmh) om in het graf te liggen met het hoofd kijkend in de richting van de heilige stad Mekka, maar deze soenna is geen verplichting! Het is dus geen ramp dat de vrouw niet goed ligt. De zoon denkt daar anders over, hij wil alsnog het lijk laten verplaatsen naar de goede richting.

In de Islam geloven we dat een dood iemand pijn voelt, zoals een levend iemand dat doet. Het enige verschil is dat een dood iemand dat niet kenbaar kan maken aan de levenden. De zoon doet dit allemaal om zijn moeder de nodige rust te gunnen. Een verplaatsing werkt in dat geval alleen maar averechts, daar ze juist pijn zal lijden. Hierbij heb ik de staat van ontbinding van het lijk niet eens in acht genomen. 

Dit is een klassiek voorbeeld waarbij voorschriften klakkeloos opgevolgd worden zonder het gebruik van het verstand. Sommige moslims vinken een checklist met voorschriften af zonder erbij na te denken. Hetzelfde geldt voor de gemeente, die had (voor een islamitische begraafplaats aan te leggen) wel even kunnen praten met een imam

Moge Allah (swt) de vrouw een mooie plek in het Paradijs schenken.

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal