Voorpagina Politiek

‘Samen werken, samen leven’

Eindelijk is het dan zover. De coalitiepartners CDA-PvdA-CU hebben een regeerakkoord bereikt. Dat betekent dat er over ongeveer twee weken een nieuw kabinet zal aantreden. De drie heren (Balkenende, Bos en Rouvoet) hadden een rustig en tevreden indruk. Onder het motto ‘Samen werken, samen leven’ gaan we volgens Bos een rustige, maar wel ambitieuze tijd tegemoet de komende vier jaar.

Het resultaat mag er zijn. Het lijkt erop dat de toon van het kabinet eindelijk is gematigd en dat er ruimte is voor een socialer beleid. Natuurlijk niet sociaal genoeg voor Marijnissen en te sociaal voor Rutte. Bos en Rouvoet worden beide vice-premier. Bos had tijdens de verkiezingen veel dingen gezegd waar hij nu stralend op terug komt. Inmiddels zijn we zijn manier van politiek bedrijven (lang leve het draaikonten) wel gewend, dus een verrassing was het niet. Het is niet bekend welke ministerpost hij inneemt, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit financiën zijn en eerlijk gezegd ben ik daar ook wel blij mee.

Belangrijke punten waarover getwist werd waren de AOW, hypotheekrenteaftrek, kinderopvang en het generaal pardon. Ouderen vanaf een bepaald inkomen gaan toch meebetalen, de hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd, daarentegen worden de huurprijzen niet vrijgegeven, kinderopvang wordt niet gratis, maar er komt wel extra geld bij. En ja mensen het is eindelijk zo ver: Er komt een generaal pardon!!!

Een groot minpunt is dat er geen onderzoek komt naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. De Volkskrant heeft een artikel gepubliceerd over het wangedrag van militairen in Irak waarna veel commotie is ontstaan. In een democratie mag je verwachten dat dit soort gedrag wordt onderzocht en beoordeeld. Lijkt er weer op dat er bij defensie sprake is van een ‘doofpottencultuur’.

Andere belangrijke punten zijn o.a. dat er wordt geïnvesteerd in probleemwijken, er meer aandacht wordt besteed aan milieu, 1 miljard wordt uitgetrokken voor onderwijs, de pil en tandarts komen terug in het basispakket, de no-claim verdwijnt, in 2011 wordt de horeca rookvrij, de kilometerheffing wordt ingevoerd, er wordt gesneden in het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in de zorg, verder trekt het nieuwe kabinet 3 miljard uit voor lastenverlichting. Daar staat 6,5 miljard aan ombuigingen en 2,5 miljard aan lastenverzwaring tegenover.

Gisterenavond werd tijdens Nova Den Haag aan mensen op Utrecht Centraal gevraagd wat ze nou vonden van het regeerakkoord. Als nieuwe Nederlanders krijgen we tegenwoordig ook een stem, maar wat voor stem. Een jongen, ik vermoed van Marokkaanse komaf, antwoordde heel naïef: ‘Ja, de regels zijn niet zo goed, want de boetes gaan omhoog.’ Waarop er op de achtergrond hard werd gelachen in de studio. Ik moest ook lachen, want het kwam ook erg dom over. Na mijn gelach begon ik me te realiseren hoe dit weer wordt gepresenteerd. Ik begin me sterk af te vragen of de redactie dit bewust doet door iedere keer een nieuwe Nederlander aan het woord te laten, te gissen naar een dom antwoord, dit te monteren en op die manier uit te zenden. ‘Beeldvorming’.
 
De afgelopen vier jaar is er niet alleen drastisch bezuinigd, er is ook krampachtig gereageerd op gebeurtenissen in de samenleving. Oorlogsverklaring, harde taal, rechtdoorzeeheid en pessimisme hebben ons allemaal beïnvloed. Daarom ben ik blij om van Balkenende woorden als ‘samen’ en ‘respect’ te horen. Toch vergeet ik niet dat dit de man was die aan het hoofd stond van het vorige kabinet, opmerkingen maakte over de VOC mentaliteit, tot aan het eind van de verkiezingen een voorkeur had voor de VVD en het beleid voort wilde zetten. Zoals Pechtold dat zo mooi formuleerde: “De politiek is vuil en vunzig.” Hoezeer Balkenende Bos  verweet van draaikonterij, nu lijkt hij er zelf last van te hebben. Alleen nu draait het de goede richting op. Laten we hopen dat het de richting is van een daadwerkelijk sociaal Nederland!