Voorpagina Islam

Het Islamitische Vocabulaire

Op deze site proberen we verschillende zaken omtrent moslims en hun dagelijkse leven bespreekbaar te maken. Sommigen zijn bekender met de Islam, anderen wat minder. Om toch op één golflengte te kunnen discussieren moet u natuurlijk wel op de hoogte zijn van bepaalde ‘vaktermen’ en ‘slangs’ van moslims in Nederland.

Hieronder vindt u veel gebruikte begrippen en termen, die u vaker langs heeft zien komen. Ze zijn op een korte en simpele manier uitgelegd. Dus begrijpt u een woord niet ergens op deze site, kijk dan eerst even in dit artikel (Rechts in het menu te vinden onder ‘Blijvers’).

Ik heb een eerste opzet gemaakt. Staat uw woord er niet bij? Reageer dan even… Deze lijst zal regelmatig geupdate worden.

Alhamdulillah – Alle dank aan Allah
Allah – De God (letterlijke vertaling)
Allahu ‘Alem – Wordt gebruikt om aan te geven dat Allah (swt) het beter weet
Alim (mv: Ulama) – Geleerde in de Islam
Aqidah – Geloofsleer
Astagfirullah – Hierbij vraag je vergiffenis aan Allah (swt). Meestal wordt het gebruikt na iets slechts gehoord, gezien of gedaan te hebben.
Bismillah – In Naam van Allah. Dit wordt eigenlijk aan het begin van elke handeling gezegd. Voluit is het ‘Bismillah Al Rahman Al Raheem’, wat betekent: ‘In Naam van Allah de meest Barmhartige de Genadevolle’.
Dhikr – Het herdenken van Allah (swt)
‘Eid – feestdag
Fatwa – Islamitische juridische uitspraak
Fiqh – Rechtswetenschap in de Islam
Hadith (mv: Ahadith) – Overleveringen van de Profeet (vzmh). Dit kan een gezegde, handeling of gebeurtenis zijn van de Profeet – Meer: 1
Haj – De pelgrimsreis naar Mekkah en Madinah, verplicht om dit minimaal eenmaal in je leven te verrichten als de omstandigheden het toelaten – Meer 1
Halal – Iets dat volgens de Islam toegestaan is
Haram – Iets dat absoluut verboden is in de Islam
Hijab – De hoofddoek
Hijrah – De emigratie van de Profeet (vzmh) van Mekkah naar Madinah. Hiermee begon de Islamitische jaartelling – Meer 1
Imaan –
Het geloof, volgens overleveringen gaat het met name over het geloof in Allah, Zijn Profeet, de Engelen, de Heilige Boeken, etc…
Insha Allah – Als Allah het wil
Isnad (mv: Asaneed) – Een keten van overleveraars, waardoor de betrouwbaarheid van kennis in de Islam gewaarborgd blijft
Jihad – De volledige inzet en inspanning om Allah (swt) te dienen en om mensen naar Zijn pad te roepen. Dus ook het vergaren van kennis kan Jihad zijn en het beantwoorden van een vraag. De Jihad heeft twee hoofdvormen. De hoogste en beste vorm is de Jihad al-Nafs: Hier vecht je tegen je eigen ego, het slechte in jezelf. De andere vorm is dat je je inspant tegen het slechte om je heen (bv onrechtvaardigheid). – Meer: 1, 2, 3, 4
Jummah/Jum’ah – Het vrijdagsgebed. Dit gebed is het meest gezegende gebed van de week. Hier is het extra belangrijk om het gebed in gemeenschap te bidden.
Ka’ba – Het Huis van Allah (swt), het Zwarte Gebouw in de moskee Haram in Mekkah
Khalifa – De leider van de gehele Islamitische gemeenschap
Khutbah – Preek in het Arabisch voor het Jummahgebed (vrijdagsgebed)
Masha Allah – Wat Allah wil
Madhab – Vaak wordt hiermee een stroming in de Islam bedoeld en nog specifieker gaat het dan over de wetscholen – Meer: 1,2
Miraj – de Hemelvaart van de Profeet (vzmh) – Meer: 1,2
Mubarak – Het wordt gebruikt als ‘gefeliciteerd’ in de praktijk, maar het betekend ‘gezegende….’. Bv ‘Ramadan Mubarak’ = Een gezegende Ramadan!
Mufassir – Tafseergeleerde
Muhaddith – Hadithgeleerde
Nasheed – Lofzang
Niyah – Intentie
Quran – Het Heilige Boek voor de moslims geopenbaard aan de Profeet (vzmh).
ra – Radi Allahu ‘Anhu. Dit betekent ongeveer: Moge Allah (swt) tevreden zijn met hem. Wordt gezegd na het noemen van zeer gerespecteerde (leiders) in de geschiedenis van de Islam.
Ramadan – De heilige vastenmaand voor de moslims – Meer: 1Sadaqa – Giften buiten de Zakaat om
Sahaba – Metgezel van de Profeet (vzmh)
Salaat – Een speciale vorm van het gebed, die moslims vijfmaal daags verrichten – Meer: 1, 2.
Sanad (mv: Sanadaat) – Zie ‘Isnad’
saws – Sallallahu Alaihi wa Sallam (zie vzmh)
Shahada – De geloofsgetuigenis: geloven in Allah (swt) en Zijn Profeet (vzmh)
Shariah – De Islamitische wetgeving
Shaykh – Letterlijk worden oudere gerespecteerde mensen zo vaak genoemd. In de Islamitische wereld (voornamelijk als het op spiritualiteit aankomt) wordt hiermee een (spirituele) leermeester mee bedoeld
Shi’ieten / Shia’s – Een aftakking in de Islamitische gemeenschap die oorspronkelijk begon als ‘de partij van Ali’ (de kleinzoon van de Profeet vzmh). Over het algemeen geloven zij dat Ali (ra) de eerste khalifa moest zijn.
Subhan Allah – Geprezen zij Allah
Sunnah – De weg/het gebruik van de Profeet (vzmh) – Meer 1,2
Sunnieten / Sunni’s –
Volgelingen van één van de vier wetscholen in de Islam, dit is het overgrote gedeelte van de moslims.
swt Subhanahu wa ta’Ala = Geprezen en Verheven zij Hij. Wordt gebruikt na het woord ‘Allah’ of een verwijzing ernaar.
Tafseer – Uitleg van de Quran
Taqwa – Godsbewustzijn (ongeveer) – Meer 1
Tasawwuf – De spirituele tak in de Islam – Meer 1,2,3,4
Tawheed – De Eenheid van Allah (swt). In het Araibsch "La ilaha ill Allah" = Er is geen God dan de God (Allah swt)
Ummah – De gehele Islamitische gemeenschap, in de volksmond wordt hiermee het volk van de Profeet (vzmh) bedoeld.
Umrah – De lichte versie van de Haj: niet verplicht om in een bepaalde periode te doen en niet alle rituelen van de Haj zijn hier verplicht
vzmh – Afkorting voor ‘Vrede en Zegeningen (van Allah) zij met hem’. Wordt geplaatst achter een verwijzing naar de Profeet Mohammed (vzmh).
Zakaat – De verplichte jaarlijkse armenbelasting in de Islam
Zikr – Het herdenken/gedenken van Allah (swt)