Voorpagina Islam

Het Islamitische Vocabulaire

Op deze site proberen we verschillende zaken omtrent moslims en hun dagelijkse leven bespreekbaar te maken. Sommigen zijn bekender met de Islam, anderen wat minder. Om toch op één golflengte te kunnen discussieren moet u natuurlijk wel op de hoogte zijn van bepaalde ‘vaktermen’ en ‘slangs’ van moslims in Nederland.

Hieronder vindt u veel gebruikte begrippen en termen, die u vaker langs heeft zien komen. Ze zijn op een korte en simpele manier uitgelegd. Dus begrijpt u een woord niet ergens op deze site, kijk dan eerst even in dit artikel (Rechts in het menu te vinden onder ‘Blijvers’).

Ik heb een eerste opzet gemaakt. Staat uw woord er niet bij? Reageer dan even… Deze lijst zal regelmatig geupdate worden.

Alhamdulillah – Alle dank aan Allah
Allah – De God (letterlijke vertaling)
Allahu ‘Alem – Wordt gebruikt om aan te geven dat Allah (swt) het beter weet
Alim (mv: Ulama) – Geleerde in de Islam
Aqidah – Geloofsleer
Astagfirullah – Hierbij vraag je vergiffenis aan Allah (swt). Meestal wordt het gebruikt na iets slechts gehoord, gezien of gedaan te hebben.
Bismillah – In Naam van Allah. Dit wordt eigenlijk aan het begin van elke handeling gezegd. Voluit is het ‘Bismillah Al Rahman Al Raheem’, wat betekent: ‘In Naam van Allah de meest Barmhartige de Genadevolle’.
Dhikr – Het herdenken van Allah (swt)
‘Eid – feestdag
Fatwa – Islamitische juridische uitspraak
Fiqh – Rechtswetenschap in de Islam
Hadith (mv: Ahadith) – Overleveringen van de Profeet (vzmh). Dit kan een gezegde, handeling of gebeurtenis zijn van de Profeet – Meer: 1
Haj – De pelgrimsreis naar Mekkah en Madinah, verplicht om dit minimaal eenmaal in je leven te verrichten als de omstandigheden het toelaten – Meer 1
Halal – Iets dat volgens de Islam toegestaan is
Haram – Iets dat absoluut verboden is in de Islam
Hijab – De hoofddoek
Hijrah – De emigratie van de Profeet (vzmh) van Mekkah naar Madinah. Hiermee begon de Islamitische jaartelling – Meer 1
Imaan –
Het geloof, volgens overleveringen gaat het met name over het geloof in Allah, Zijn Profeet, de Engelen, de Heilige Boeken, etc…
Insha Allah – Als Allah het wil
Isnad (mv: Asaneed) – Een keten van overleveraars, waardoor de betrouwbaarheid van kennis in de Islam gewaarborgd blijft
Jihad – De volledige inzet en inspanning om Allah (swt) te dienen en om mensen naar Zijn pad te roepen. Dus ook het vergaren van kennis kan Jihad zijn en het beantwoorden van een vraag. De Jihad heeft twee hoofdvormen. De hoogste en beste vorm is de Jihad al-Nafs: Hier vecht je tegen je eigen ego, het slechte in jezelf. De andere vorm is dat je je inspant tegen het slechte om je heen (bv onrechtvaardigheid). – Meer: 1, 2, 3, 4
Jummah/Jum’ah – Het vrijdagsgebed. Dit gebed is het meest gezegende gebed van de week. Hier is het extra belangrijk om het gebed in gemeenschap te bidden.
Ka’ba – Het Huis van Allah (swt), het Zwarte Gebouw in de moskee Haram in Mekkah
Khalifa – De leider van de gehele Islamitische gemeenschap
Khutbah – Preek in het Arabisch voor het Jummahgebed (vrijdagsgebed)
Masha Allah – Wat Allah wil
Madhab – Vaak wordt hiermee een stroming in de Islam bedoeld en nog specifieker gaat het dan over de wetscholen – Meer: 1,2
Miraj – de Hemelvaart van de Profeet (vzmh) – Meer: 1,2
Mubarak – Het wordt gebruikt als ‘gefeliciteerd’ in de praktijk, maar het betekend ‘gezegende….’. Bv ‘Ramadan Mubarak’ = Een gezegende Ramadan!
Mufassir – Tafseergeleerde
Muhaddith – Hadithgeleerde
Nasheed – Lofzang
Niyah – Intentie
Quran – Het Heilige Boek voor de moslims geopenbaard aan de Profeet (vzmh).
ra – Radi Allahu ‘Anhu. Dit betekent ongeveer: Moge Allah (swt) tevreden zijn met hem. Wordt gezegd na het noemen van zeer gerespecteerde (leiders) in de geschiedenis van de Islam.
Ramadan – De heilige vastenmaand voor de moslims – Meer: 1Sadaqa – Giften buiten de Zakaat om
Sahaba – Metgezel van de Profeet (vzmh)
Salaat – Een speciale vorm van het gebed, die moslims vijfmaal daags verrichten – Meer: 1, 2.
Sanad (mv: Sanadaat) – Zie ‘Isnad’
saws – Sallallahu Alaihi wa Sallam (zie vzmh)
Shahada – De geloofsgetuigenis: geloven in Allah (swt) en Zijn Profeet (vzmh)
Shariah – De Islamitische wetgeving
Shaykh – Letterlijk worden oudere gerespecteerde mensen zo vaak genoemd. In de Islamitische wereld (voornamelijk als het op spiritualiteit aankomt) wordt hiermee een (spirituele) leermeester mee bedoeld
Shi’ieten / Shia’s – Een aftakking in de Islamitische gemeenschap die oorspronkelijk begon als ‘de partij van Ali’ (de kleinzoon van de Profeet vzmh). Over het algemeen geloven zij dat Ali (ra) de eerste khalifa moest zijn.
Subhan Allah – Geprezen zij Allah
Sunnah – De weg/het gebruik van de Profeet (vzmh) – Meer 1,2
Sunnieten / Sunni’s –
Volgelingen van één van de vier wetscholen in de Islam, dit is het overgrote gedeelte van de moslims.
swt Subhanahu wa ta’Ala = Geprezen en Verheven zij Hij. Wordt gebruikt na het woord ‘Allah’ of een verwijzing ernaar.
Tafseer – Uitleg van de Quran
Taqwa – Godsbewustzijn (ongeveer) – Meer 1
Tasawwuf – De spirituele tak in de Islam – Meer 1,2,3,4
Tawheed – De Eenheid van Allah (swt). In het Araibsch "La ilaha ill Allah" = Er is geen God dan de God (Allah swt)
Ummah – De gehele Islamitische gemeenschap, in de volksmond wordt hiermee het volk van de Profeet (vzmh) bedoeld.
Umrah – De lichte versie van de Haj: niet verplicht om in een bepaalde periode te doen en niet alle rituelen van de Haj zijn hier verplicht
vzmh – Afkorting voor ‘Vrede en Zegeningen (van Allah) zij met hem’. Wordt geplaatst achter een verwijzing naar de Profeet Mohammed (vzmh).
Zakaat – De verplichte jaarlijkse armenbelasting in de Islam
Zikr – Het herdenken/gedenken van Allah (swt)

Volg Umar ook op Twitter 

57 Reacties op Het Islamitische Vocabulaire

 1. avatar Omar says:

  Ik denk dat een aantal mensen ook de betekenis van Vzmh willen weten.
  Vzmh is een afkorting van Vrede Zij Met Hem. Dit wordt door de moslims altijd gezegd als zij het over de Profeet Mohammad (vzmh) hebben. Dit doet men om diepste respect te tonen.

 2. avatar christiaan says:

  Soms staat er ook ‘saws’. Dat zal wel hetzelfde betekenen, maar waar staan die letters precies voor?

 3. avatar max says:

  #2 christiaan: Een Arabisch acroniem, voluit “Sallal-Allaahu’alaihi-Wasallam”. Betekent hetzelfde als VZMH oftewel “Vrede Zij Met Hem”.

 4. avatar christiaan says:

  Ah, dank je wel. Ik vind de Nederlandse vertaling makkelijker ;-)

 5. avatar Umar Mirza says:

  Bedankt voor de feedback, ik neem het op in de woordenlijst :-)

 6. avatar max says:

  #2 christiaan: Om het allemaal nog wat gecompliceerder te maken, er ontstaat nogal wat onenigheid en verwarring over het gebruik van met name deze afkorting. In de geleerde kringen beweert men nl. dat het gebruik van de expressie VZMH/PBUH (Peace Be Upon Him) de Arabische acroniem van SAW niet of onvolledig vertaalt naar het oorspronkelijke betekenis. Het is daarom afgeraden om hier gebruik van te maken i.p.v. SAW. Men beweert zelfs dat het beter en aangeraden is om SAW altijd voluit te noteren. Ik hoop dat ik je geen koppijn heb bezorgd. :)

 7. avatar Umar Mirza says:

  @ max

  Eigenlijk wil ik hier geen inhoudelijke discussies. Ik sluit met deze post dit onderwerp dan ook af.

  SAWS kun je inderdaad niet 1 op 1 vervangen door VZMH. Maar de vraag is, is het fout als je vzmh gebruikt ipv saws. Sommige geleerden zeggen idd dat het fout is, maar dan staar je je blind op een afkorting en niet op de bedoeling erachter. De bedoeling is dat je bij het horen of zeggen van de naam van de Profeet (vzmh) hem vrede en zegeningen zendt. Dat kan ook best in het Chinees. Wat betekenis betreft, is het Arabisch op dit gebied omvattender, maar het fout verklaren als het in een andere taal gebeurd is wel aan de vage kant.

  Maar goed, ieder zijn keuze. Doe hoe je het wilt, zou ik zeggen.

 8. avatar max says:

  Ik vind dit wel een goede maatregel van je Umar. Zo kan iedereen z’n vragen m.b.t. afkortingen en betekenissen van verscheiden termen in deze thread kwijt, ongeacht Moslim en niet Moslim. Zo kunnen we ook elkaar corrigeren en van elkaar leren. Alom een uitstekend initiatief.

 9. avatar max says:

  #7 Umar Mirza: No probs.

 10. avatar Firstmoon says:

  ‘Taqwa – Godsbewustzijn (ongeveer)’

  Is taqwa niet godsbeleving? Of heb ik het verkeerd?

  :)

 11. avatar Johanna says:

  Ok perfect, precies waar ik mij soms aan ergerde (de vanzelfsprekenheid van termen zonder poging tot uitleg) wordt hier opgelost, dank u allen zeer.

  We hadden ook nog Mashallah en iets wat daar qua betekenis op lijkt maar dat weet ik niet meer

 12. avatar FA says:

  Umar je zou de volgende woorden kunnen toevoegen:

  1. Hijrah
  2. Imaan
  3. Ma sha Allah
  4. Niyah

 13. avatar Umar Mirza says:

  Thank you, de volgende woorden zijn toegevoegd:

  Hijrah, Imaan, Masha Allah, Subhan Allah, Niyah.

  Daarnaast heb ik een link geplaatst achter het woord *taqwa* omdat het nou eenmaal erg lastig te vertalen is naar het Nederlands. Voorlopig vind ik ‘godsbewustzijn’ het meest in de buurt komen. Het gaat er namelijk om dat je je hele doen en laten, laat baseren op wat Hij wil. In die link staat het duidelijker uitgelegd.

 14. avatar ik says:

  Isnad is niet de meervoud van sanad, maar voor de rest goed. Thanx

 15. avatar Johanna says:

  Wat is dan het verschil tussen Subhan Allah en Alhamdullillah in gebruik?

 16. avatar zara says:

  @Johanna
  Subhan Allah zeg je meer als bewondering. (bijv. voor de natuur)
  En Alhamdullillah uit dank (bijv. Alhamdulillah, het gaat goed met mij)

 17. avatar zara says:

  Oftewel:
  Subhan Allah = “wow”
  Alhamdulillah = “God zij dank”

 18. avatar Rabiah says:

  Je zou ook deze toe kunnen voegen:

  1. swt/subhana wa ta’Ala
  2. Allahu ‘Alem
  3. Astaghfirullah
  4. Hijab
  5. Zakat
  6. Shahada
  7. Hadj

  Ik ben trouwens wel benieuwd naar de letterlijke betekenis van de 1e. Ik had begrepen dat het in het Nederlands betekent “Verheven en Heilig” of “Volmaakt en Verheven” of iets in die richting…..

 19. avatar Rabiah says:

  Alem, oelema
  Dhikr

 20. avatar Rabiah says:

  La illaha ill’Allah

 21. avatar Rabiah says:

  sadaqa

 22. avatar Umar Mirza says:

  @ IK

  Bedankt voor je opmerking. Het moet nu wel goed zijn.

  @ Allen

  Voor de rest zijn er weer vele woorden toegevoegd. Het begint een echte woordenlijst te worden :-)
  Al zeg ik het zelf…

 23. avatar max says:

  @Umar: *Jihad* en eventueel de vormen ervan…

 24. avatar Zahra says:

  deze ook toevoegen:

  mabroek
  besmillah

 25. avatar Rabiah says:

  @ Umar: Niet om moeilijk te doen, maar even een klein puntje mijnerzijds over de dhikr. ;-)

  Je schrijft daarbij (en dat heb ik wel vaker hier gezien) het *herdenken* van Allah swt.

  Maar herdenken is iemand eren die overleden is. Zoals bv. bij een oorlogsherdenking, begrafenis o.i.d.

  Dus je kunt liever schrijven gedenken.

 26. avatar Umar Mirza says:

  @ Zahra

  Mabroek is de Marokkaanse/Arabische versie van Mubarak (wat internationaler bekender is). Zou een beetje dubbelop zijn

  @ Rabiah

  Zie http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=herdenken Volgens mij niets mis mee

  De volgende woorden zijn toegevoegd:
  – Bismillah
  – Jihad

 27. avatar Rabiah says:

  her·den·ken (ov.ww., ook abs.)
  1 de herinnering vieren, *met name als nagedachtenis*
  2 in herinnering brengen => herinneren aan

  Als nagedachtenis……dus aan iemand die al dood is. In 9 van de 10 gevallen gaat het volgens mij daarover.

  Oja, misschien kan er nog iets in over sunni’s en sji’is. En din.

 28. avatar Umar Mirza says:

  @ Rabiah

  Ikzelf denk bij herdenken aan het jezelf weer herinneren aan Allah die we vergeten waren: zikr. Maar goed, ik heb ‘gedenken’ er ook bijgeplaatst. Thanks voor je feedback.

  De volgende woorden zijn weer toegevoegd:
  – Sunnieten
  – Shi’ieten
  – ra
  – Khalifa
  – Ummah

  Ik moet zeggen dat het in sommige gevallen wel erg moeilijk is om toch duidelijk over te brengen wat de betekenis is. Vooral bij sunnieten en shi’ieten. Want letterlijk worden met sunnieten mensen bedoeld, die de Sunnah van de Profeet (vzmh) zoveel mogelijk volgen. Maar in de praktijk werd zo de groep genoemd die één van de vier wetscholen volgde: de Ahl al-Sunnah. Tegenwoordig noemen vele mensen zich sunniet, verwijzend naar de letterlijke betekenis van het woord. Ik heb het toch vertaald naar de oorspronkelijke bedoeling van het woord, omdat dat in discussies en in het nieuws vaak ook zo gebruikt wordt.

  Ook bij Shia’s ben ik heel kortaf geweest. Ik wilde niet in teveel detail treden, want ook in het Shi’isme heb je aftakkingen. Als ik in detail treed kan het zijn dat de verklaring van het woord niet meer geldt voor de Shi’ieten in het algemeen.

 29. avatar Umar Mirza says:

  Het lijstje is in ruim een week alweer 50 woorden groot.

  Is het een beetje duidelijk? Vooral voor de mensen die wat minder bekend waren met de woorden? En als je denkt dat een woord anders vertaald moet worden, zeg het maar

 30. avatar Rabiah says:

  @ Umar: Het begint idd al een behoorlijk mooie lijst te worden, goed zo! :)

 31. avatar Johanna says:

  # 29 Umar

  Het is zeker kort en krachtig uitgelegd. Ik kende 80 procent van de woorden in dit lijstje wel, maar niet specialistische namen voor koranuitleg (geleerden) zoals Tafseer, Isnad (wel de betekende zaak van Isnad) en de woorden met het prefix Mu-

  Misschien kun je nog toevoegen wanneer of na het noemen van wiens naam/namen je ‘ra’ zegt.

 32. avatar Rabiah says:

  Misschien zijn deze nog een idee:

  (an-)nasheed
  sjeich
  salafiyya
  ‘aid, ‘eid, ‘id (spelling naar keuze ;-) )

  Rabiah.

 33. avatar Taliha says:

  Slm,
  YarhamukAllah als iemand niest kan er nog bij.Ik weet niet of je zulk gelijke woorden erbij wilt zoals standaardzinnetjes die worden gezegd bij het overlijden van een persoon of als een baby geboren wordt ect?
  Ik heb je link op mijn site gezet.Dit is een super site!
  wa slm Taliha

 34. avatar Ahad says:

  Sahaba/sahabi van de profeet saws.

 35. avatar Umar Mirza says:

  De volgende woorden zijn toegevoegd:

  Sahaba
  ‘Eid
  Shaykh
  Nasheed

  @ Johanna

  Ik heb nu toegevoegd wanneer ‘ra’ wordt gebruikt

  @ Taliha

  Dat soort uitspraken zijn nu nog even te specifiek. Die gebruik ik niet zo snel op de site. Voor het praktische nut laat ik het er voorlopig uit.

  @ Rabiah

  Salafiyyah heb ik nog niet geplaatst. Ik moet even denken hoe ik het ga plaatsen. Er is namelijk een letterlijke betekenis van het woord, daarnaast heb je ook de groepering die ook wel de wahabi’s worden bedoeld. Net zoals ik dat bij Sunnieten en Shi’ieten heb gedaan

 36. avatar wodan says:

  Kunnen jullie alsjeblieft ook de betekenissen toevoegen van de islamitische woorden als Kafir, Taqiya en Dhimmi?

  Deze woorden kom ik heel veel tegen op andere sites en ze worden ook steeds vaker herkend en erkend door niet moslims maar ik kom ze hier niet tegen.

  Bij voorbaat dank

  Wodan

 37. avatar Ismail says:

  Voor de liefhebbers, een langere lijst met verschillende links…

  zie ‘link’ naast mijn naam

 38. Heb je er ook een beetje genoeg van om persoonlijke verhalen en interpretaties aan te horen van islamdeskundigen? Wil je nu een keer echt weten via welke rode draad de Islam is opgevat in het verleden en welke literaire erfenis de moslims tot hun beschikk

 39. avatar s. says:

  Ik zie nu al een aantal Fatwa’s staan.. zou je dat ook nog ff kunnen definiëren.

 40. avatar Hamza says:

  Opmerkelijk dat Kafir (mv. Kufar; ongelovige) maar vooral Ijtihad (onafhankelijk denken) niet zijn opgenomen.

  Verder is blijkbaar het woordje HET haram in de Islam: de meisje, die sletje, en hier ook weer “Islamitische Vocabulaire”. Als koppen zijn bijvoorbeeld correct “Grote pret” want DE pret, maar “Groot ontzag”, want HET ontzag. Dus “Islamitisch Vocabulaire”

 41. avatar Rabiah says:

  Ik mis ibadah.

 42. avatar Ahad says:

  Jazakallah khair zou er ook bij kunnen.

 43. avatar een reiziger says:

  Taqwa staat voor godsvrees. of je nou alleen bent enof wanneer je tussen mensen bent altijd godsvrezend zijn in je doen en laten. je hoort god te vrezen in al je handelingen, hoe je met jezelf en met anderen omgaat, met moslims en niet_moslims, iedereen rechtvaardig behandelen, zoals jij wilt behandeld worden. daarom wordt er overgeleverd over de profeet dat god niet kijkt naar jullie handelingen jullie huidskleuren en achtergronden, maar kijkt naar wie de meest godsvrezend is (ff vrij vertaald) er is veel terug te vinden over taqwa in de koran en de soennah..

 44. avatar imani says:

  Na lang zoeken ben ik indelijk op een deftige page met uitleg terecht gekomen.

  DE 2 afkortingen waar ik naar zocht, waren: vzmh (is reeds uitgelegd) en vmh. Kan dat laatste nog uitgelegd worden aub? Ik geloof dat ik ook ergens “vzh” gezien heb, maar daar ben ik niet zeker van.

  Reeds erg bedankt.

 45. avatar Evelien says:

  Weet iemand wat ‘Allah ie shafiek’ betekend? bedankt!

 46. avatar YaFalasteen says:

  Shafak Allah = Moge Allah je gezondheid schenken.

  Dit zegt men bijv. i.p.v. “Beterschap”. Shafak Allah zegt men tegen een man/jongen.

  Shafakiellah/ Allahie Shafiek zegt men tegen een vrouw/meisje

 47. avatar YaFalasteen says:

  Qadr Allah= het lot van Allah, het heeft zo moeten zijn.

  Saddaq Allahou adziem= Allah’s woord is de waarheid.

  Marhaban= welkom.

  Fi sabilillah= op Allah’s weg, voor de zaak van Allah.

  Fi amanillah= moge Allah je beschermen (afscheidsgroet).

  DjazakAllah= moge Allah je belonen. Dat zegt men i.p.v. ”dankjewel”. Jongen: DjazakALlah. Meisje: Djazakiellah.

  Barak Allah= moge Allah je zegenen.

  Allahou 3lem= Allah weet het beste, Allah is de Alwetende.

  Inna lillahi wa inna Ilaha radjoun= We behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren. Dit zegt men zodra er een Muslims broeder/zuster is overleden.

  La hawla wa la qouwwata iella billah= er is geen macht en kracht buiten dat van Allah. Dit zegt men bij gevoel van wrevel of verontwaardiging.

  La ilaha Illa Allah= Er is geen andere god dan Allah, Er is geen godheid waard aanbeden te worden dan Allah.

 48. avatar YaFalasteen says:

  Bij het noemen van Allah (Soubhaanahou wa-ta’ala) en Zijn namen:

  (Allah) Soubhaanahou wa-ta’aala: Perfect en verheven is Hij.

  (Allah) ‘Azza wa-djall: Verheerlijkt en gepreze zij Hij.

  (Allah) Djalla Djalaalouh: Moge zijn verheerlijking worden verheven.

  Zegeningen voor de Boodschapper, Profeten en metgezellen:

  Mohammed of andere profeten: Sallallaahou ‘alayhie wa sallam= Allahs zegeningen en vreze zij met hem

  Profeten en Engelen:
  ‘Alayhie salaam= Vreze zij met hem.

  Een metgezel:
  Radhiyal Laahou ‘anhou= Moge Allah tevreden zijn met hem

  Meerdere metgezellen (meervouw):
  Radhiyal Laahou ‘anhoum= Moge Allah tevreden zijn met hen.

  (Moge Allah Subhaanahou wa-ta’aala mij vergeven voor de fouten die ik heb gemaakt, Ameen!)

 49. avatar djabir says:

  assaalamoe a3lykom..
  beste broeders en zusters alswe de tawheed niet eens goed weten, uit te leggen aan andere broeders en zusters laten we dan ons mond houden, la illaha il lalaa, heeft de betekenis dat alleen god(allah) mag worden aanbeden en niets of niemand anders. allah alum

 50. avatar S. says:

  Kan iemand mij het exacte verschil vertellen tussen Subhan Allah en Insha Allah?

  Dank u.

 51. avatar Abdelkarim @ S. says:

  Beste S,

  Los van alle filosofische en ingewikkelde taalkundige definities, kan je het de twee gezegdes heel simplistisch als volgt definiëren:

  Inshallah: Met de wil van Allah – Dat gebruik je in een uitspraak waarin een toekomstige handeling centraal staat en daardoor tegelijkertijd benadrukt dat je als mens tekortkomingen hebt en niet alles zelf in de hand hebt. (BV: Inshallah heb ik morgen geen muggenbeten, geloof me muggenstiften helpen niet altijd).

  SubhanAllah: Geprezen zij Allah – Dat gebruik je vaak in een uitspraak/gedachte waarin je Allah prijst om gebeurtenissen, wonderen etc. (BV: SubhanAllah hoe bijen honing produceren).

  Misschien een antwoord op je vraag,

  Groetjes.

 52. avatar Joyhan Praats says:

  Beste Umar,
  namasté (= het goddelijke in mij groet het goddelijke in jouw)en bedankt voor dit toffe initiatief. Heel interessant om al die betekenissen te kunnen raadplegen. Overigens een prachtige taal !!
  Hartelijk
  Joyhan

 53. avatar BENIM says:

  Beste Omar,

  Terwijl ik onderzoek deed naar de betekenis van “BismillahRahmanRahim” kwam ik op je site.

  Tot mijn spijt merkte ik op dat wederom voor de zoveelste keer (naar mijn bescheiden mening)het verkeerd vertaald is. Ik ben verder van mening dat deze eeuwenlang klakkeloos over en over gekopieerd wordt.

  Zou Bismillah ipv – In Naam van Allah- IN NAAM VAN ILAH zijn?!!

  Dit n.a.v;
  -in Bismillah komt ALLAH er niet voor maar Ilah,
  -ALLAH is DE naam van alle namen bij elkaar, d.w.z. alle goddelijke namen incl.de 99 mooiste namen van Allah.
  -ALLAH kan en mag je NIET gelijk stellen met de andere mooie namen van ALLAH zoals Rahman en Rahim etc.
  -ALLAH is ALLAH deze kan en mag je niet vertalen
  -ILAH is de juiste vertaling van GOD.

  Met respect, Allah heeft gezegd twijfel en onderzoek!

  Selam

 54. avatar Bashir Younosi says:

  Salam alikum,

  Hijab betekent eigenlijk meer gedrag en daarbij hoort ook stuk bedekking bij (bijvoorbeeld kleding).

  hijab heeft meer te maken met gedrag, (bijvoorbeeld, hoe je loopt hoe je praat.. etc. en kleding is een deel er van). als dat graag verandert kan of bij kan.

  en wat ik ook vind dat bij mag is dat in werkelijke in islam geen shieten en sunnieten bestaat. nergens in de quran staat sunnie of shieten. allah swa zegt geloof in mij en in mijn profeten. en allah swa zegt duidelijk in surah al ahzab hoofdstuk 33 vers 40, dat moehammad (saw) is niet de vader van een van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van allah (swa) en de laatste profeet van de profeten. en allah (swa) is alwetend over alle zaken. (wie er anders over denkt is ongelovig).

  jazakallah ghayr.

 55. avatar Ayhan Özkara says:

  Bismillah Emir ul muminien kan er ook wel bij. En zou degene die la ilahe ill allah vertaalt heeft tot “er is geen God behalve de God” het kunnen veranderen naar “er is geen God behalve Allah” de redenen hiervoor zijn er meerdere. 1 van God kan je godin maken. 2 Allah betekent niet İlah want İlah betekent God. Als ik het niet fout heb betekent el ilah de god 3 Als ik het niet mis heb is Allah de naam van God die al sinds Adam bestaat. 4 el ilah en god waren ook standbeelden van gemaakt ik heb dit onderzocht vraag maar naar bewijzen als jullie me niet geloven.

 56. avatar Ayhan Özkara says:

  En van Allah sub haan Allahu we teâlâ zijn er Elham du lillah geen standbeelden van gemaakt en Insha Allah zal ie dat ook nooit toestaan of mogelijk maken.

 57. avatar Ayhan Özkara says:

  En als iemand dat tog als leuk vind te doen of satan/nefs hem dat als mooi laat zien. Zou ik hem Insha Allah persoonlijk naar het hiernamaals sturen en die standbeeld slopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.