Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Dit land is ongeschikt bevonden voor 16 jaar en ouder

Al jaren dachten we in Nederland dat dit land ten onder zou kunnen gaan aan een overstroming: we bouwen mooie dijkjes en voila, dit land is veilig. Nu hebben we een nieuw gevaar te trotseren: buitenlanders!

Vanaf 1 januari zijn er vele wetswijzingen van kracht gegaan. Ik sla ze allemaal over en plaats een wijziging waar menig achterstandswijkbewoner een hartaanval van krijgt:

"Nederland wordt door de Wet Inburgering Buitenland het eerste land ter wereld dat inwoners met een niet-westerse nationaliteit verplicht een inburgeringsexamen af te leggen. De toets moet worden gemaakt door alle personen van 16 tot 65 jaar die langdurig in Nederland blijven of willen verblijven, geen Nederlands paspoort hebben, nog geen goed Nederlands spreken en niet genoeg kennis van Nederland hebben. Ze dienen het examen zelf te betalen."

Over dit inburgeringsexamen zegt IND (Isaak Nico Dirk)

"Vreemdelingen die Nederlander willen worden moeten eerst aantonen dat ze voldoende ingeburgerd zijn. Inburgeren wil zeggen dat je Nederlands kan spreken, lezen, schrijven en verstaan en kan begrijpen wat er gezegd wordt. Bovendien weet je hoe we in Nederland met elkaar samen leven."

De regels zijn keihard. Bij het afgelopen nationale inburgeringstoets hebben we al kunnen zien wat er verstaan wordt onder ‘kennis van Nederland’. Mensen in Staphorst (oerhollanders) hadden verloren. Ze zouden eigenlijk massaal verscheept moeten worden naar het buitenland: de Bijlmer ofzo. Je moet natuurlijk kennis hebben hoe we in Nederland met elkaar samen leven. Hier heb je het recht te beledigen, sluiten verschillende groepen zich allemaal toch weer op in hun eigen wijken en heeft iedereen zelfs zijn eigen slagerij.

Een partner binnenhalen en eventueel later genieten van veel kinderbijslag zit er ook niet echt meer in.

"Het minimale immigratie- en inburgeringstraject voor partners van Nederlanders duurt door omslachtige procedures en inefficiënte uitvoering door de IND ruim anderhalf jaar en kost 12.000 euro.

Dit terwijl iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zonder problemen, kosten of voorafgaande inburgering in het buitenland zich met zijn partner en kinderen in Nederland kan vestigen. De Stichting Buitenlandse Partner acht dit grove discriminatie."

Stichting Buitenlandse Partner

Ach joh, regels regels regels… dit land gaat nog onder aan de tsunami van papier. Wil je als man toch de regels omzeilen en je vangst binnenhalen? Vervals de papieren van je vrouw, zeg dat haar geboortecertificaten kwijt zijn (netals ReFlex), photoshop haar snor weg en voila: ze lijkt 14 :-)

Zo lossen wij problemen op!