Voorpagina Politiek

Verkiezingen in Tunesië

Firdaous Oueslati stelde zich onlangs verkiesbaar voor de Tunesische verkiezingen. Zij is verkozen tot vertegenwoordiger voor het kiesdistrict ‘de beide Amerika’s en de rest van Europa’ voor de Nahdha partij. Zij schrijft voor Wijblijvenhier.nl wat deze verkiezingen betekenen voor Tunesië en de rest van de Arabische wereld.

Euforie, vreugde en immense dankbaarheid dit te mogen meemaken, strijden om voorrang. Het valt bijna niet in woorden uit te drukken wat er door mij heen gaat deze week; geschiedenis wordt geschreven en wij mogen getuige zijn en onderdeel uitmaken van het verdere verloop van de democratisering van Tunesië. Het zal niemand ontgaan zijn: op 23 oktober was het eindelijk zover, Tunesië ging naar de stembus, om voor de eerste keer in haar onafhankelijke bestaan (sinds 1956) op vrije, eerlijke en transparante wijze haar legitieme vertegenwoordigers te kiezen voor de grondwetgevende raad.

De grondwetgevende raad is de raad die nu geïnstalleerd zal gaan worden voor de duur van een jaar en zijn belangrijkste taken zullen zijn het opstellen van een nieuwe grondwet en het benoemen van een interim-president en regering. Zodra de nieuwe grondwet af is, zullen er opnieuw verkiezingen worden uitgeschreven voor de vorming van een parlement en een regering.

Verkiesbaar voor de Nahdha

Met de verkiezingen van de grondwetgevende raad heb ik mij kandidaat gesteld en ben ik verkozen tot vertegenwoordiger voor het kiesdistrict ‘de beide Amerika’s en de rest van Europa’ voor de Nahdha. Enerzijds voel ik mij zeer vereerd met deze taak, en ik realiseer mij ook dat ik hiermee een enorme verantwoordelijkheid op mij heb genomen. Anderzijds kan ik niet wachten om met alles wat ik in me heb te werken aan dit prachtige droomproject: het bouwen van een vrij en democratisch Tunesië, waar alle burgers hun talenten kunnen ontplooien.

De partij waarvoor ik me kandidaat heb gesteld, is de Nahdha: een politieke partij van islamitisch democratische signatuur, die naar het nu blijkt als winnaar uit de bus komt bij deze eerste democratische verkiezingen. Net als andere partijen en individuen die zich ten tijde van de dictatuur verzet hebben tegen het onrecht, de onderdrukking en terreur, hebben de leden van de Nahdha ook een duistere periode van vervolging, gevangenschap, marteling en ballingschap moeten doorstaan.

Aan deze zwarte bladzijden in de Tunesische geschiedenis kwam op 14 januari 2011 geheel onvoorzien een abrupt einde. Het enthousiasme barstte toen niet alleen Tunesië los, maar heeft ook in andere Arabische landen de zucht naar vrijheid en democratie een nieuwe impuls gegeven en geresulteerd in revoluties die in verscheidene landen in verschillende stadia verkeren.

De grondwetgevende raad

Terug naar de grondwetgevende raad: met de nieuwe grondwet zullen we de democratie stevig verankeren en de individuele en gemeenschappelijke vrijheden vastleggen om op deze manier te zorgen voor het allerbelangrijkste doel: nooit meer dictatuur.

Na het opstellen van de nieuwe grondwet, waarmee we de stevige fundamenten leggen voor het nieuwe Tunesië zijn er nog vele uitdagingen, die voornamelijk sociaal- economisch van aard zijn, die aangepakt zullen worden. Een torenhoge werkloosheid, en dan met name onder hoogopgeleiden, een laag groeicijfer van de economie en een ongelijke verdeling van de welvaart en werkgelegenheid over verschillende regio’s van het land. Deze kwesties kunnen alleen aangepakt worden wanneer alle Tunesiërs eensgezind de schouders hieronder zetten, zodat er een meer gelijke verdeling van de welvaart kan worden bereikt, meer economische groei en werkgelegenheid kan worden gerealiseerd en meer buitenlandse investeerders kunnen worden aangetrokken. Als we de organisatie en het verloop van de verkiezingen als maat nemen, dan is er goede hoop dat dit ook daadwerkelijk zal worden bereikt.

Voortouw in de Arabische wereld

De verkiezingen zijn boven iedere verwachting uitstekend verlopen met in sommige regio’s een opkomst van meer dan zeventig procent van de geregistreerde kiezers. Wat ook veel Tunesiërs zelf opviel, is de opgetogen sfeer en de ordentelijkheid waarin de verkiezingen verliepen. Meer dan eens kwam ik commentaren tegen dat het uniek was dat de stembusgangers –soms in rijen van meerdere uren– geduldig hun beurt afwachtten, om voor het eerst in hun leven gebruik te maken van hun democratische recht. In enkele gevallen leverde dit ook zeer emotionele taferelen op: een stembusganger die op het stembureau in tranen uitbarstte en uitriep dat hij met zijn 63 jaar nooit had durven dromen dit ooit te mogen meemaken, democratische verkiezingen in Tunesië.

De Tunesiërs hebben wederom bewezen helemaal gereed te zijn voor hun nieuwe democratische fase en zo het voortouw te nemen in de ontwikkelingen in de Arabische wereld.

Firdaous Oueslati stelde zich onlangs verkiesbaar voor de Tunesische verkiezingen. Zij is verkozen tot vertegenwoordiger voor het kiesdistrict ‘de beide Amerika’s en de rest van Europa’ voor de Nahdha partij.

Lees andere stukken van Firdaous