Voorpagina Algemeen

Is de wereld nog veilig?

Vandaag is het weer eens raak. Bij een serie aanslagen in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 58 mensen om het leven gekomen. Onverwachte bomaanslagen als deze zijn niet nieuw, maar zijn een terugkomend ‘fenomeen’ die in sterke mate het bewustzijn van de mens heeft beïnvloed. Ons gedachtegoed heeft een bepaald vooroordeel aangenomen. Instinctief wijzen wij de vinger naar de moslim, een gangbaar gedachte zou je zeggen….

Onschuldige burgers die ongewild het slachtoffer zijn van deze laffe oorlogvoering, waarbij in mijn ogen nooit een winnaar zal zijn. Emotionele frustraties, als hopeloosheid en uitzichtloosheid die door deze barbaarse misdadigers moeilijk te controleren zijn, kunnen het gevolg zijn van hun wandaad. Deze maatschappelijke devianten behoeven professionele hulp, waarbij in een vroeg stadium het gedachtegoed van dit soort terreur wordt gesignaleerd en daarop adequaat wordt gereageerd. Want tegen dit soort terroristische aanslagen, helpt géén enkel repressieve maatregel. De vraag is; hoe detecteren wij in een vroeg stadium deze potentiële aanslagplegers?