Voorpagina Algemeen

Lezersbrief: Wat maakt jou Nederlander?

Ingezonden door: Chris Develing

In de media hoor je steeds vaker dat tweede generatie Marokkanen en Turken gewoon als Nederlander gezien willen worden door de omgeving. Maar kan dat wel als er een foto van de koning van Marokko in de gang hangt, of een Turkse vlag boven de schoorsteen prijkt?

De discussie omtrent dit punt loopt steeds vaker vast omdat het begrip ‘Nederlander’ niet gedefinieerd zou kunnen worden. De rasechte Nederlander kon volgens Maxima zelfs niet worden aangewezen. Zij doelde hierbij op de diversiteit in ons land. Maar de rasechte Nederlander is wel degelijk te herkennen aan zijn exclusieve loyaliteit aan het land waarin hij is geboren.

De vraag ‘wat maakt mij Nederlander?’ kan gemakkelijk vergeleken  worden met de vraag: ‘wat maakt mij Moslim?’ of ‘wat maakt mij Christen’.

Een Islamiet is geen moslim omdat hij varkensvlees afslaat, of omdat hij zich wast voor het bidden. Het helpt hem wel zijn geloof invulling te geven. Maar wat hem moslim maakt, is zijn exclusieve loyaliteit aan Allah. De gebruiken zijn een gevolg van die loyaliteit en komen dus pas later aan bod.

Voor een Christen geldt hetzelfde: Hij is geen Christen omdat hij zich laat dopen, of omdat hij de geboden houdt. Wat hem Christen maakt is zijn exclusieve loyaliteit aan God.

Zo is het ook met ‘de Nederlander’. Hij is geen Nederlander omdat hij boerenkool eet, of omdat hij de taal foutloos spreekt. Dat zou vreemd zijn, want dan mogen de meeste autochtonen, inclusief ondergetekende, geen Nederlander meer heten.  Nee, hij is Nederlander vanwege zijn exclusieve loyaliteit aan het land waarin hij is geboren. Met andere woorden: Geen ander land trekt aan hem.  Het mooiste hiervan is dat hij daarnaast, zonder problemen, loyaal kan zijn aan Allah, God, Boeddha, of zichzelf. Die twee liefdesverklaringen (de culturele en religieuze) hebben dus niets met elkaar te maken en kunnen om die reden moeiteloos naast elkaar bestaan.

Daarom zeg ik ook: ‘Islam is here to stay’. Alleen wacht ik op de dag dat de Islam in dit land een Nederlands karakter krijgt, net zoals er sprake is van een Turks-Islamitische- en een Marokkaans- Islamitische cultuur. De culturele invulling wordt gegeven door de mensen zelf, via de landen waar zij loyaal aan zijn. Zo kan de Islam één van de zuilen van de Nederlandse samenleving worden en kan het door niemand meer gezien worden als iets van buiten deze landsgrenzen. Op die manier zijn ook de Protestante- en Katholieke Christenen Nederlandse zuilen worden: via hun loyaliteit aan God èn aan Nederland.

Moraal van het verhaal: Verwacht niet van een ander, dat deze jou als Nederlander ziet, wanneer je loyaliteit aan de polder wordt vertroebelt door de verregaande trouwheid aan een ander land. Maar voed je kinderen juist op als Nederlander, wanneer zij hier worden geboren en getogen. Dat geeft het kind één loyaliteit en één focus, waardoor zijn gebruiken in het teken zullen gaan staan van zijn geboorteland. Met die levensstijl heeft hij vervolgens de meeste kans om te slagen in Nederland: als Nederlander. Zoals je in Marokko de beste kans van slagen hebt als Marokkaan, of je nou Christen bent, Jood of Moslim.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie