Voorpagina

TANS K-Vé: Multiculturaliteit en Recht

Aanmelden verplicht via: http://www.spinoffice.nl/digitalp/TANS/

Ben je geinteresseerd in actueel juridische onderwerpen? Wil je meepraten over de kansen van juristen op de arbeidsmarkt? Of ben je nieuwsgierig naar de opinie van een rechter over multiculturaliteit en recht?

Kom dan naar het TANS K-Vé – Multiculturaliteit en Recht met gastspreker rechter R. Winter. Sinds 1999 is hij president v/ht College v Beroep voor het bedrijfsleven en lid v/d Raad van State in buitengewone dienst. Nu is hij ook voorzitter v/d Nederlandse Juristen Vereniging. Op 18 mei gaan wij met dhr. Winter in gesprek over verschillende onderwerpen inzake het diversiteitsbeleid van de Raad voor de rechtspraak en het project ” Brug naar de top”, waar hij deel uitmaakt. Dit project slaat een brug tussen topjuristen en talentvolle rechtenstudenten met een andere culturele achtergrond. Het publiek is uiteraard vrij om vragen te stellen.

De avond wordt vervolgd met een dynamische netwerkborrel.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!