Arjen is historicus en religiewetenschapper. Hij is medeoprichter van Su-Shi Intrafaith Dialogue, een platform dat de ontmoeting en het gesprek tussen moslimgemeenschappen onderling stimuleert. Eerder deed hij onderzoek naar hoe sjiieten in Nederland zich verhouden tot religie, etno-nationaliteit en nieuwe nationaliteit. Momenteel is hij bezig met onderzoek naar rituelen onder sjiieten in Nederland.

Broeders in mensheid – Juz’ 9


 

Laten we met elkaar streven naar godvrezendheid en ook naar gemeenschapszin, voorspoed en vooruitgang. De maand Ramadan is daar bij uitstek geschikt voor, en heb je er moeite mee het gesprek aan te gaan met iemand die misschien niet zo denkt of gelooft als jij, onthoud dan altijd de woorden van Ali: ‘Als iemand niet je broeder is in geloof, dan is hij je broeder in de mensheid.’