Joanne Boerema (1990) is van kinds af aan al geïnteresseerd in religie en op latere leeftijd bekeerd tot de islam. Ze is christelijk opgevoed, heeft Hebreeuwse Taal en Cultuur gestudeerd en ziet het als haar levensmissie om mensen met verschillende (religieuze) achtergronden met elkaar te verbinden.

Vrij als een vogel – Juz’ 29


 

Deze Ramadan is voor mij de derde die ik, als zijnde bekeerling, meedoe. Eerlijk is eerlijk, ik keek er in het eerste jaar niet bepaald naar uit. De dagen waren lang en warm, hoe zou ik dat kunnen volhouden?