Kamel Essabane is het stilste jongetje van de klas dat toch begon te praten en zijn klasgenoten soms hard aan het lachen wist te maken. Hij overwon zijn angsten en maakte van praten voor groepen zijn beroep. Doordeweeks loopt hij met de pet op van docent islamitische godsdienst rond op een hogeschool en voorziet hij tevens diverse scholen van advies als onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing. Ook vertelt hij soms filosofische verhalen aan het Fahm Instituut. Af en toe plaatst hij vanachter zijn laptop in alle stilte een ernstige tekst op het net. Misschien dat iemand het leest.

VVD misbruikt religie dl. 1

In het nieuwe beginselprogramma van de VVD is weer een verwijzing opgenomen naar de joods-christelijke traditie van Nederland. Daarmee neemt de partij afstand van de eigen liberale beginselen. In het programma staat nu letterlijk: „De Nederlandse samenleving vindt haar oorsprong (…)

Onderwerpen: Cultuur, Politiek

Neo-malikisme

Afgelopen week deed het nieuws de ronde dat Marokko een aantal imams had teruggeroepen voor instructies. Dit leidde tot enige ophef bij een aantal politici in Nederland. De reden voor de ophef was dat we in Nederland scheiding van kerk (…)

Benoemen?

"Politiek correct is incorrect." Ja, ja we weten het zo langzamerhand wel, weg met het politiekcorrecte! Benoemen is ‘in’ en verzwijgen of knuffelen is ‘uit’! Dus als er één of andere malloot met een Kazachstaanse afkomst rottigheid uithaalt dan benoemen (…)

Onderwerpen: Media

Kennis over kennis – dl.2

"Knowlegde is power." – Francis Bacon (1561-1626) Dit is een vervolg op deel 1. De Britse filosoof, wetenschapper en politicus Francis Bacon wordt gezien als de eerste pragmaticus. Als pragmaticus was hij niet geïnteresserd in ware kennis over de natuur, (…)

Onderwerpen: Wetenschap

Kennis over kennis – dl. 1

"We moeten ons er niet voor schamen de waarheid te waarderen, en haar ons eigen te maken, ongeacht waar ze vandaan komt, zelfs als ze van verafgelegen rassen en andere naties afkomstig is." – Al-Kindi (…- 866) Wat is kennis? (…)

Onderwerpen: Wetenschap

Nobele vrije mensen

"Ik wil Hem niet vereren uit angst en ook niet vanwege een beloning maar uit liefde.” – Rabia Al-‘Adawiyya De ramadan is voorbij, en de meeste moslims hebben zich keurig en gedisciplineerd aan de regeltjes gehouden. Een gezegende ‘ied groet (…)

Onderwerpen: Islam

Voorwaardelijk Nederlander

"Alle Nederlanders zijn voor de wet gelijk…Eénmaal Nederlander, altijd een Nederlander… In Nederland bestaat geen klassenjustitie. Punt!" Tenminste, dat dacht ik… De spionage zaak met de Marokkaans-Nederlandse spion maakt echter triest duidelijk dat mijn gedachten onjuist waren. Ik ben door (…)

Onderwerpen: Maatschappelijk

De Ziel & de Hodja

Op zoek naar zekere kennis ging de Franse filosoof René Descartes (1596-1650) over tot een voor zijn tijd radicaal middel: methodologische twijfel. Zijn filosofie zou tot een breekpunt in de westerse filosofie leiden. Het doel van zijn gedachte-experiment was een (…)

Onderwerpen: Spiritualiteit

Vakantie met Pi

“A story that will make you believe in God.” – Life of Pi Even weg uit de lage landen, het was tijd voor vakantie! Weg van het wij-zij denken want dat kennen ze in Marokko toch niet? Helaas, ik kwam (…)

Onderwerpen: Recensies

Gebed zonder end…

Het is bijna ramadan, de islamitische vastenmaand. Het vasten in de ramadan is één van de vijf zuilen van de islam. Bijna alle moslims doen aan het in ere houden van deze zuil mee. Is het niet vreemd dat zelfs (…)

Onderwerpen: Spiritualiteit