Dochter van een kunstenaar en een Business Analyst. Bij Indonesiërs luistert ze naar de naam Cinta, Marokkanen zeggen vaak Nora of Laila, Somaliërs noemen haar Rawda en Kuwaiti zeggen Lora. De islamitische naam die ze voor haarzelf vond is Sakina wat innerlijke vrede betekent. Maar zeg maar gewoon Laura. Ze studeerde eerst (Nieuwe) Media en daarna Gender Studies, heeft stagegelopen in de modewereld, ontwikkelingssamenwerking en advieswereld. Omdat deze bezigheden nog niet divers genoeg waren, besloot ze om haar Arabisch een kick-start te geven in Kuwait. Ze heeft de Noordzee dan ook verruild voor de Arabische Golf waar ze genoot van de geur van bukhoor, de smaak van muhallabiya, bakora en taboula, en het zien van witte dishdasha's en de witte Nissan V8 Patrol. Hopelijk zal deze Ramadan een nieuwe dimensie geven aan haar band met de Qur’an, nu ze steeds meer Arabische woorden begrijpt. Ze houdt erg van reciteren en wil dan ook meer proberen te memoriseren deze Ramadan.

Hypocrisie – Juz’ 28


 

Liegen en opscheppen zijn de wortels van huichelarij. Zeg niet tegen de buitenwereld dat het vasten prachtig en makkelijk voor je is, terwijl je tegen Allah klaagt en verontwaardigd bent dat Hij het lange vasten voor ons heeft voorgeschreven.

Qur’anische smeekbede om vergeving – Juz’ 18


 

Maar het zit helaas ook in de menselijke natuur om fouten te begaan, en het lukt ons niet altijd om aan het ideaal te voldoen. Op zulke verdrietige momenten hebben we Allah nodig om ons te vergeven en met hernieuwde energie weer het onderste uit de kan te halen, want wij weten dat Allah de meest Barmhartige, Genadevolle en Liefdevolle is.

Het licht van de Qur’an – Juz’ 23


 

Vers 21 vestigt de aandacht op de natuur die opleeft als het regent, en vervolgens op de reactie van twee typen mensen op de Qur’an. De Qur’an vergelijkt wel vaker het leven van planten met het leven van mensen, vanwege de korte levensduur. Ook is het water dat uit de hemel valt als voeding voor de planten, vergelijkbaar met de Qur’an die is neergezonden vanuit de hemel als voeding voor de ziel.