Miriyam Aouragh promoveerde aan de UvA en is Rubicon-onderzoeker aan Oxford Internet Institute. Ze houdt zich bezig met politieke implicaties van Web 2.0 in Palestina en Libanon en de rol van Internet tijdens de Arabische opstanden. Miriyam doceert daarnaast 'de politiek van massa media en internet' aan Oxford University's Middle East Centre. Onlangs verscheen haar boek: "Palestine Online: Transnationalism, the Internet and the Construction of Identity".

Aanvraag VN-lidmaatschap Palestina ontmaskert Westerse hypocrisie


 

Het lijkt vaak alsof Palestijnen geen vrede willen. Het uitroepen van de staat Palestina op basis van het totaal uitgeholde twee-statenmodel heeft dan ook een belangrijk doel bereikt: het bevestigt dat het Westen nooit echt uit was op ‘vrede’.

Onderwerpen: Algemeen