Categorie Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Juz’ 8 – Tien Geboden


 

Minimaal zeventien keer per dag vragen wij Allah in ons gebed ons op het rechte pad te leiden (ihdinā al-ṣirāṭ al-mustaqīm). Dat we Allah dat vragen, geeft aan dat eigenlijk niemand van ons met zekerheid kan stellen dat hij zich op het rechte pad bevindt. Zeventien keer per dag spreken we zo onze afhankelijkheid uit van de leiding van Allah, in het tonen van wat goed is.

Juz’ 7 – Eet goed, spreek goed


 

Op het moment dat ik het verzoek kreeg om samen met enkele anderen de Koran te lezen en hier tijdens de Ramadan over na te denken, was ik, als vrijwilliger voor Groene Moslims, bezig met een project over goede (tayyib) voeding. Mijn eerste gedachte was dat het wel handig zou zijn om in het kader van Jouw Dagelijkse Dosis iets over duurzaamheid en islam te vertellen.

Juz’ 6 – Genoegdoening of vergeving


 

Dit is deel 6 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag (…)

Juz’ 5 – De Vrouwen


 

Dit is deel 5 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag (…)

Juz’ 4 – Bouwen aan het fundament


 

Eén van de centrale onderwerpen in soera Āl ʿImrān draait om de (op dat moment) nieuwe generatie moslims een eenheid te laten vormen, een umma. Dat wordt op veel verschillende manieren gedaan, onder andere door in herinnering te roepen welke immense zegening er rust op deze groep.

Juz’ 3 – In de voetstappen van de Profeet naar de liefde van Allah


 

Vandaag zullen we in Jouw Dagelijkse Dosis stilstaan bij een zeer belangrijk onderdeel van ons geloof, dat door Imam Mālik (ra) zelfs vergeleken werd met de Ark van de profeet Nuh (as). Namelijk de weg van de Profeet Mohammed ﷺ, zijn Soenna.

Juz’ 2 – Een evenwichtige gemeenschap


 

In het midden van soera al-Baqara, het tweede hoofdstuk van de Qur’an, bevindt zich één van mijn favoriete verzen. Het is een vers dat niet een beetje in het midden staat, maar gigantisch in het midden. Veel ‘middener’ kan dit vers eigenlijk niet staan. En ik hou van dit vers – dit vers heeft me niet zozeer tot de islam geleid, als wel voor de islam behouden.

Juz’ 1 – Ik weet wat jullie niet weten


 

Een gewaardeerde leraar zei weleens dat je de Koran het beste kunt lezen als een theaterstuk. Allah is de Regisseur, voert interessante personages op met diepte en complexiteit, laat ze spannende, ontroerende, ontregelende dialogen voeren, en voorziet de luisteraar van poëtische intermezzo’s vol beeldspraak.