Voorpagina

Associatie van Irakese Moslimgeleerden veroordelen deportatie christenen uit Mosul

Begin juli 2014 veroordeelden de Associatie van Irakese Moslimgeleerden de deportatie van christelijke families uit Mosul door ISIS. Ze gaven aan dat het neerkwam op het aanvallen van onschuldige mensen.

De militanten “gaven christenen een ultimatum om Mosul uiterlijk zaterdag te verlaten, waardoor de stad voor het eerst in haar islamitische geschiedenis zonder christenen zou zijn,” aldus de Associatie van Irakese Moslimgeleerden.

De moslimgeleerden verwierpen deze actie als “een onrechtvaardige handeling tegen onschuldige mensen. Hiermee wordt afgeweken van het pad zoals dit door de Profeet van islam en door moslimgeleerden wordt aanbevolen als het gaat over de behandeling van niet-moslims.  Geen enkele entiteit heeft het recht om dergelijke maatregelen te treffen.”

Ongeveer 20 activisten organiseerden een protest in Mosul waarmee ze ISIS’ besluit veroordeelden om christenen te verbannen, aldus Al Araby al Jadeed in hun verslag. De activisten beschouwden de actie als onislamitisch, onmenselijk en niet in lijn met Arabische tradities.

Vertaald uit het Engels van de Middle East Monitordoor Noureddinus.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!