Voorpagina

Balkenende: Crisis ten diepste moreel van aard

De wereldleiders hebben in de huidige crisis geen kompas, geen oriëntatie. Dat zei oud-premier Balkenende, vrijdag bij de ontvangst van de Bavinckprijs op de Bavinckconferentie in Grand Rapids. De prijs van het seminarium van de Christian Reformed Church is bestemd voor mensen die vanuit een gereformeerde levensover tuiging een bijdrage leveren aan de kerk, de wetenschap of het openbare leven.

Op de laatste dag van de conferentie staat de actualiteit van het neocalvinisme centraal. Prof. dr. George Harinck, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, belicht Herman Bavinck als politicus. Het beeld van een studeer kamergeleerde moet gecorrigeerd worden. De laatste tien jaar van zijn leven is Bavinck lid van de Eerste Kamer.

In de politiek bekritiseert Bavinck de gedachte dat het modernisme de islam van binnenuit zal overwinnen en stelt hij dat de moderne cultuur schatplichtig is aan het christendom. In plaats van te streven naar modernisering van de islam kan de Nederlandse overheid volgens hem beter investeren in christelijk onderwijs in Nederlands-Indië. Alleen het christelijk geloof geeft antwoord op de vragen waar de islam het Westen voor stelt. Volgens Harinck kiest Bavinck de vlucht naar voren en onderschat hij de seculariserende kracht van het moderne denken.

Richard J. Mouw, president van Fuller Seminary in Californië, stelt in zijn lezing dat het niet meer mogelijk is om uit te gaan van de vanzelfsprekendheid van een joods-christelijke cultuur. De islam moet geaccepteerd worden als een alles omvattende wereldbeschouwing en niet gedwongen worden tot aanpassing. Christenen dienen de dialoog met de islam aan te gaan en moslims te helpen een theologie te ontdekken die vreedzaam samenleven mogelijk maakt. Daarnaast moeten alle kansen benut worden om moslims te laten ontdekken dat alleen in Christus alle levens vragen een antwoord vinden.

Lees verder.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!