Voorpagina

‘Betrek moslims bij katholiek-joods overleg’

Moskee, kerk en synagoge naast elkaar.

Precies veertig jaar bestaat er een officieel overleg tussen joden en rooms-katholieken. “Het wordt tijd dat ook moslims bij dat overleg worden betrokken”, vertelde de Amerikaanse rabbijn Richard Marker zondag tijdens een conferentie die het veertigjarige jubileum van het overleg markeert.

(…)

“De focus op de wereld is niet langer een joods-christelijke aangelegenheid. We moeten, vanwege verschillende redenen, ook de derde Abrahamitische religie bij het overleg betrekken: de islam”, aldus Marker.
In het verleden waren er al geregeld contacten tussen islamitische, joodse en katholieke leiders, maar deze contacten missen de diepgang van het joods-katholieke overleg.  Lees Verder

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!