Voorpagina

Brits Parlement beschuldigt Israël van oorlogsmisdaden

Het Britse Parlement reageert bijzonder afkeurend op de uitlatingen van Minister van Buitenlandse Zaken, William Hague, dat Israël over het recht op zelfverdediging beschikt in het huidig conflict.

Alle Parlementsleden zijn het er unaniem over eens dat Israël zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden zoals het aanvallen van humanitaire centra (ziekenhuizen, scholen, instellingen voor mensen met een beperking) en watervoorzieningen. Ze spreken niet enkel over het hoge aantal burgerslachtoffers en het disproportioneel geweld, maar kaarten eveneens de structurele problemen aan zoals het beleid van illegale nederzettingen, de Israëlische zee-blokkade, en de weigering voor een tweestatenoplossing.

Jack Straw (Labour Party) krijgt veel bijval wanneer hij de situatie als volgt samenvat: “Is het niet duidelijk dat […] zij [Israël] zelf geen beschouwing hebben voor het internationaal humanitair recht; dat zij een compleet andere en veel lagere waarde hechten aan Palestijns leven in vergelijking met Israëlitisch leven? Deze cyclus zal blijven duren zolang de internationale gemeenschap […] faalt om de Israëlieten te zeggen dat de acties die zij ondernemen volledig tegen het Handvest van de Verenigde Naties zijn en tegen de idee van hoe een beschaafde natie zich zou moeten gedragen.”

Origineel: “Is it not clear that […] they [Israël] have no regard themselves for international humanitarian law; that they place a completely different and much lower value on Palestinian life compared to Israeli life? This cycle will go on as long as the international community […] fails to say to the Israelis that the actions they are taking are completely outwith the United Nations Charter and any idea of how a civilized nation ought to behave.”

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!