Voorpagina

Aanslagen op moskeeën: uiting van anti-islamitische razernij

Moskeeën in Zweden worden getreiterd door fikse aanslagen. Zo is er op 1 januari 2015 opnieuw een islamitische gebedshuis belaagd door een molotovcocktail; voor zover wij weten, is dit de derde aanslag in een korte tijdsperiode.


De politie van Uppsala, de Zweedse stad waar eerder een aanslag heeft plaatsgevonden, verklaart het volgende hierover: “The crime has been classed as attempted arson, vandalism and incitement to hatred.”

Maar hier blijft het niet bij.

Volgens het anti-racisme blad in Zweden, Expo, hebben er tientallen aanvallen op moskeeën plaatsgevonden. Deze lijken zich te verhouden tot het publieke debat over migranten, integratie en vluchtelingen, dat de laatste jaren is geïntensiveerd.

De aanslagen op islamitische gebedshuizen is een fenomeen, dat de laatste jaren zich steeds vaker manifesteert in verschillende Europese landen: Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Steeds vaker, en op meerdere plekken, worden moslims belaagd door een woedende menigte, die een afkerende houding aanneemt ten aanzien van moslims.

Waar een aantal jaren voorheen sprake was van een blijvende golf van verbale razernij jegens moslims, is deze gebleven. Het verschil is nu, dat de razernij zich steeds vaker laat vertalen in fysieke vormen van geweld. Moslims die geen enkele relatie hebben tot geweld of terreur, lijken steeds vaker slachtoffer te worden van fysieke uitingen van geweld. Dit moet een keer stoppen.

In dit kader is het frappant, dat dit probleem nauwelijks wordt erkend door volksvertegenwoordigers. Nergens worden er concrete maatregelen getroffen om dit probleem enigszins aan te kaarten. Sterker nog: een serieuze poging ontbreekt nog altijd.

Dat een groot aantal Europese burgers moeite heeft met de verkleuring van hun samenleving valt nog wel te begrijpen. Maar dat er steeds vaker geweld wordt gebruikt als uiting van frustratie; hier valt geen enkele begrip voor op te brengen.

Lees op Arabnews.com meer over de aanslagen op moskeeën in Zweden.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!