Voorpagina

Structureel geweld tegen moskeeën

Onderzoek naar discriminatoire agressie tegen moskeeën wijst uit dat omstreeks een derde van de moskeeën in Nederland in de afgelopen 10 jaar te maken heeft gehad met één of vaak meerdere ‘incidenten’. Vernieling, bekladding met discriminatoire leuzen, (pogingen tot) brandstichting, dreigbrieven en het ophangen van een varkenskop behoren tot de meest voorkomende incidenten.

Januari 2015: brandbom bij moskee Al Hijra in Vlaardingen.

 

86 moskeeën namen deel aan een survey waarin hierover vragen werden gesteld. Van deze 86 hebben er 58, ruim twee derde, last gehad van dit soort incidenten. Bij ruim een derde van hen gebeurde dit in het voorgaande jaar, bij bijna een derde in de afgelopen 5 jaar en eveneens bij bijna een derde in de afgelopen 10 jaar.

Aangifte bij de politie

Bijna 85 % van deze moskeeën deed melding of aangifte bij de politie. Afgezet tegen de algemene meldingspercentages inzake discriminatie is dit percentage boven verwachting hoog. Meer dan de helft van degenen die zich tot de politie wendden, was vervolgens teleurgesteld over het resultaat: de politie leek niet geïnteresseerd, deed er niets mee of pas laat, of de ondernomen opsporingsactiviteiten leidden niet tot concrete resultaten.

In contact met de lokale overheid

De moskeeën die slachtoffer werden, richtten zich vaak niet alleen tot de politie maar ook tot de lokale overheid. Zij gingen met hen in discussie, organiseerden een bijeenkomst met de gelovigen en soms met de buurt, informeerden de pers en organiseerden bewaking.

Verspreid door het land

Deze voorvallen vonden verspreid door het hele land plaats, maar veel vaker in middelgrote of kleine gemeenten dan in de grote steden en vaker onder Turkse moskeeën dan onder Marokkaanse. Dit hangt vermoedelijk samen met een grotere zichtbaarheid van de Turkse moskeeën. Vooral moskeeën die werken aan nieuwbouw of nog niet lang geleden nieuw werden gebouwd waren relatief vaker mikpunt van agressie.

Algemene vijandigheid

Volgens de ondervraagde moskeebesturen is algemene vijandigheid tegenover moslims/ islam het belangrijkste motief van de agressie (en geen specifieke gebeurtenis of willekeurige agressie). Als het gaat om oorzaken wijzen de moskeebesturen in de eerste plaats naar het gebrek aan kennis over moslims en islam, maar ook naar de berichtgeving in de pers over moslims en naar politieke propaganda tegen moslims.

Onderzoeker en meer informatie

Het onderzoek naar discriminatoire agressie gericht tegen moskeeën is gedaan door Dr. Ineke van der Valk, Universiteit van Amsterdam. Voor meer informatie: c.j.m.vandervalk@uva.nl. Het volledige onderzoeksverslag wordt begin 2015 gepubliceerd.

(Bron:persbericht UVA)

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!