Voorpagina

Halal vlees is nog geen halal als er halal op staat

Halal vlees komt vrijwel altijd uit de gangbare vee-industrie en het welzijn van de dieren en de manier van slachten zijn vaak in strijd met de voorschriften uit de islamitische geschriften. Alleen biologisch vlees kan volgens islamdeskundigen halal zijn, maar in de praktijk is dat inzicht nog niet doorgedrongen. Dier & Recht roept de één miljoen Nederlandse moslims op halal vlees uit de gangbare veehouderij (en dat is vrijwel al het halal vlees) te mijden.

Een respectvolle omgang met dieren is een belangrijk onderwerp in de Koran en dus in de islam. De Koran en andere islamitische geschriften melden op tal van plaatsen dat dieren beschermd moeten worden. Zo is het verboden jonge dieren te scheiden van de moeder. Maar in Nederland worden vrijwel alle vleeskalveren direct bij de moeder weggehaald. De Koran bepaalt ook dat dieren alleen gedood mogen worden als er een noodzaak voor bestaat. Maar in de (leg)kippenindustrie worden miljoenen haantjes gedood, alleen omdat ze niet bruikbaar zijn als productiedier. Dieren mogen volgens de islam niet opgesloten worden en dat is in de vee-industrie eerder regel dan uitzondering. Alleen de manier waarop schapen en in mindere mate lammeren en koeien gehouden worden, zou vanuit islamitisch standpunt acceptabel genoemd kunnen worden. Daarnaast weten maar weinig mensen dat de manier waarop (pluim)vee geslacht wordt, in de praktijk niet aan de eisen van de traditie voldoet.

Lees Verder

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!