Voorpagina

Nietigverklaring “kalifaat” door prominente islamitische geleerden

De Internationale Unie van Moslimgeleerden, geleid door de invloedrijke Soennitische geleerde Dr Yusuf al Qaradawi, gaf recent een verklaring uit over het ‘kalifaat’ dat de groepering “De Islamitische Staat in Irak en de Levant” (ISIS of ISIL) uit heeft geroepen. De unie verklaarde de uitroep van het ‘kalifaat’ nietig en gaven aan dat het elke realistische of legitieme norm ontbeert. De unie waarschuwde voor de ernstige consequenties die een dergelijke uitroep heeft voor de zowel de soennitische als de sji’itische mensen in de regio en voor de revolutie in Syrië.

De unie gaf een taalkundige en religieuze definitie van het concept ‘kalifaat’: de leider van de moslimgemeenschap (oemma) zou een vertegenwoordiger van de natie moeten zijn, gebaseerd op een keuze van de mensen of van hun vertegenwoordigers. De simplistische aankondiging ervan is niet voldoende om een kalifaat te vestigen, voegde de verklaring nog toe.

De geleerden weerlegden de argumenten van ISIS omtrent hun zogenaamde ‘islamitische staat’ door aan te geven dat “alle staatszaken en religieus-politieke gebruiken gebaseerd zouden moeten zijn op shoera (consultatie).” Vervolgens citeerden zij tekstuele ondersteuning uit de Qur’an en de Soenna (het voorbeeld van de Profeet Mohammed) om het concept van shoera te benadrukken boven dwang in islam. De verklaring van de unie verwees ook naar eerdere moslimkaliefen door aan te geven dat deze werden aangewezen middels shoera en dat zij niet zichzelf aanwezen.

Verder waarschuwde de unie dat ISIS’ aankondiging enkel “de vijanden van de Syrische en Irakese revoluties dient” terwijl deze revoluties de legitieme eisen van hun volkeren vertegenwoordigen. Daarnaast beschuldigde de unie ISIS ervan dat zij “de Irakese revolutie heeft gekaapt,” waaraan soennieten van allerlei pluimage deelnemen. Bovendien is het “onaanvaardbaar” dat ISIS met de uitroep van hun ‘kalifaat’ alle islamitische bewegingen ter wereld hun legitimiteit ontzegt.

“Het verbinden van het concept van een kalifaat met een organisatie die bekend staat als extremistisch dient islam niet,” aldus de geleerden. Ze concludeerden met de benadrukking dat het concept van een kalifaat van “uitzonderlijk belang” is voor alle moslims maar dat er “consensus over dient te bestaan onder de moslims over de hele wereld aangaande haar vorm en inhoud.”

Vertaald uit het Engels door Noureddinus. Eerder gepubliceerd op Middle East Monitor.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!