Voorpagina

Opinie: Wetenschap misbruikt in slachtdebat

Het ‘Wageningse onderzoek’ waar tegenstanders van ritueel slachten mee schermen, stelt weinig voor: wetenschap wordt gebruikt om vooringenomen standpunten te ondersteunen. De Tweede Kamer debatteert volgende week over het onderwerp.

Bij het pleidooi voor het verbieden van het koosjere slachten wordt te pas en te onpas geschermd met universitair onderzoek. Het bewijs dat koosjere slacht pijnlijker zou zijn dan de gewone slacht zou geleverd zijn door onderzoek van de Universiteit Wageningen. Ik kan met geen mogelijkheid dit onderzoek vinden.

Wel is er een rapport verschenen in 2008 ‘Ritueel Slachten en het Welzijn van Dieren’, geschreven door twee medewerkers van de Animal Sciences Group van de Wageningse universiteit, op verzoek van het ministerie van landbouw. Het is een buitengewoon summier rapport, dat de praktijk van ritueel slachten in het buitenland beschrijft. Het rapport is gebaseerd op een zeer beperkt aantal publicaties, waaronder geen enkele Nederlandse.

Het Wageningse rapport bevat geen enkele analyse die aantoont dat de koe die koosjer is geslacht, subjectief meer stress, pijn of ongemak ervaart of objectief meer pijn lijdt dan de koe die gewoon geslacht is. De onderzoekers namen niet de moeite resultaten van de aangehaalde studies aan een analyse te onderwerpen. Ze volstaan met het commentaar: ‘De in de literatuur gevonden gedragsobservaties lopen wijd uiteen’, waarbij onduidelijk blijft of onderzoekers er iets uit kunnen afleiden.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!