Voorpagina

Pegida demonstranten worden niet gedreven door anti-islam sentimenten!

Een studie van de Dresden Technical University laat zien, dat de ‘protesten tegen de islamisering’ van Duitsland, contra intuïtief, niet worden gedreven door anti-islam sentimenten. De hoofdredenen laten zich onderverdelen in uiteenlopende gevoelens van ontevredenheid. Enerzijds is er een zorg uitgesproken over immigratie: toestroom naar Duitsland van voornamelijk asielzoekers. Anderzijds spreken demonstranten hun grote ontevredenheid uit over de Duitse politiek, media en publieke opinie.

De studie laat zien dat de demonstranten zich als volgt laten kenmerken: het zijn voornamelijk blanke mannen, met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar uit de Duitse middenklasse, die protesteren.

Professor Hans Vorländer brengt het als volgt onder woorden: “This is by no means a right-wing extremist movement, or one of the retired, unemployed or frustrated, as is often claimed.”

Een aantal gegevens over de demonstranten:

62% van de ondervraagden geeft aan, dat zij geen affiliatie hebben met Duitse politieke partijen. Meer dan de helft geeft aan dat zij ontevreden zijn over de huidige politiek. De ‘islamisering van het Westen’ is door de grote meerderheid niet genoemd als beweegreden om te demonstreren.

Meer onderzoeksgegevens zijn er nodig om zicht te krijgen op de werkelijke beweegredenen van Duitse demonstranten. Alleen laat dit onderzoek zien, dat een publieke pleidooi tegen de ‘islamisering van de samenleving’, veel breder getrokken moet worden dan de islam. Het begint er steeds meer op te lijken dat publieke ontevredenheid, zonder dat zij zich hoeft te verhouden tot de islam, samen wordt gebald tot ‘kritiek op de islamisering’.

Klik hier voor meer informatie over de studie van de Dresden Technical University.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!