Voorpagina

PVV aantrekkelijk voor Surinaamse Hindoestanen

Dat de PVV een anti-immigratie partij is, lijkt Surinaamse Hindoestanen er niet van te weerhouden om op de Partij Voor de Vrijheid te stemmen. Uit onderzoek van Shashi Roopram is namelijk gebleken dat hun hindoe-nationalisme een doorslaggevende factor is voor het stemmen op Wilders.

Hindostaanse PVV-stemmers trekken zich op aan hun groepsidentiteit, zegt Roopram. “Ze zeggen dat de Hindostaanse gemeenschap succesvol is. Hindostanen vallen niet negatief op, veroorzaken nauwelijks overlast en werken hard. Ook voelt een aantal zichzelf Nederlander en geen buitenlander, vanwege de koloniale link tussen Suriname en Nederland. Wilders bevestigt het wereldbeeld van de Hindostanen over bijvoorbeeld immigratie. Ook al zijn ze zelf of hun ouders gemigreerd en zijn ze zelf niet zo succesvol, dat beeld van succes houden ze graag vast.”

Enkele citaten uit het onderzoek:

“Als je een beetje weet hoe de islam groot is geworden, in India bijvoorbeeld, en dat dit met zoveel geweld gepaard ging. Geert Wilders waarschuwt daar nu al voor. Want moslims willen gewoon dat de wereld moslim wordt. Dat is hun streven.”

“Als je alleen al kijkt in Nederland – ik weet niet hoeveel moslims er zijn, 4, 5 of 6 procent – en ziet dat zij al zo’n stempel drukken op dit land. Op scholen. Op ziekenhuizen. Dat er halal moet worden geserveerd, bijvoorbeeld. Bij voetbalclubs wordt geen varkensvlees meer geserveerd omdat er twee of drie Marokkanen in spelen.”

“Ik heb gezien dat er heel veel immigranten komen die eigenlijk Nederland niet in hoeven. Dat roept Wilders een halt toe.”

“Er zijn ook Turken en Marokkanen die heel succesvol zijn. Maar zij staan niet op de voorgrond. Daarnaast is er ook een hele grote groep die niet succesvol is, ja, misschien succesvol in de onderwereld maar niet in de maatschappij. Hindostanen zijn stille mensen. Die doen hun werk op de achtergrond. Die hoeven niet op de voorgrond te staan.”

Bron: Trouw

photo credit: Roel Wijnants via photo pin cc

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!