Voorpagina

Rapport onthult folterpraktijken CIA

Het Intelligence Committee van het Senaat in de V.S. heeft een officiëel rapport gepubliceerd over de ondervragings- en folterpraktijken van de CIA na 9/11.

Het maar liefst 6700 pagina’s tellende rapport bevat 20 conclusies die the Independent overzichtelijk samengevat heeft. Wij selecteerden enkele belangrijke punten:

1) De CIA’s gebruik van uitgebreide ondervragingstechnieken was geen doeltreffend middel voor het verkrijgen van informatie of het winnen van samenwerking van de gedetineerden.

2) De CIA’s verantwoording voor het gebruik van uitgebreide ondervragingstechnieken beruste op onnauwkeurige claims over hun doeltreffendheid.

3) De ondervragingen van CIA-gevangen waren brutaal en veel erger dan hoe de CIA ze voorstelde aan beleidsmakers en anderen.

4) De CIA gaf herhaaldelijk onnauwkeurige informatie aan Justitie en heeft het toezicht van het Congress en het Witte Huis actief vermeden of verhinderd.

5) De CIA hield zelden zijn personeel verantwoordelijk voor ernstige en aanzienlijke overtredingen, ongepaste activiteiten en systematische alsook individuele management fouten.

6) De CIA marginaliseerde en negeerde talrijke interne kritieken en bezwaren met betrekking tot de operaties en het management van de CIA’s gevangenis- en ondervragingsprogramma.

Laten we nog even lezen wat de ‘werkethos’ is van de CIA op hun officiële webpagina: “Integrity. We uphold the highest standards of lawful conduct.  We are truthful and forthright, and we provide information and analysis without institutional or political bias. We maintain the Nation’s trust through accountability and oversight.”
(Vertaling: “Integriteit. Wij handhavende hoogste standaarden van wettig gedrag. We zijn trouw en openhartig, en wij geven informatie en analyse zonder institutionele of politieke vooringenomenheid. We behouden het vertrouwen van de natie door aansprakelijkheid en toezicht.”)

Wie belt de CIA even op om hen er op te wijzen dat dit zogenaamd ethosprincipe niet van toepassing is op hun werkwijze?

Lees de samenvatting (528 pagina’s!) hier.
Lees het artikel op The Independent hier.

De CIA heeft officiëel nog niet gereageerd op het rapport.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!