Voorpagina

Sunni Instituut geeft advies over cartoons

Sunni-Instituut.NL publiceerde onlangs dit advies voor de zeer diverse Nederlandstalige moslimgemeenschap betreffende de nieuwe cartoons die gepubliceerd zijn op woensdag 14 januari 2015:

“De volgende punten zijn algemene richtlijnen voor moslims in hoe zij moeten omgaan en reageren op de schijnbare ‘afbeelding’ van de Boodschapper van Allah [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] in bladen die vandaag gepubliceerd zijn.

1. Voor iedere moslim is het liefhebben van de Profeet van Allah [sall Allahu ‘alayhi wa sallam, vrede en zegeningen zij met hem] een noodzakelijk deel van zijn/haar geloof. Hij is geliefder bij ons dan onze moeders, vaders, zonen en dochters. Wij geven hem de voorkeur boven onszelf.

2. Het publiceren van de cartoons zal de gevoelens van ruim 1,8 miljard moslims wereldwijd raken, alsook de miljoenen niet-moslims die de wonderbaarlijke persoonlijkheid van de Profeet Allah [sall Allahu ‘alayhi wa sallam, vrede en zegeningen zij met hem] waarderen en respecteren.

3. Moslims erkennen de vrijheid van meningsuiting. Zij respecteren ook het recht van de mensen om hetgeen te zeggen wat zij denken dat correct is. Echter, weten we allemaal dat er niets is als absolute vrijheid van meningsuiting. Er zijn vele wetten die de waardigheid en eigendommen van de mensen beschermen. Wij doen een beroep op alle fatsoenlijke overheden en individuen om deze gevoeligheden te respecteren, net zoals we iedere afkomst en religie dienen te respecteren.

4. Zoals duidelijk is dat de cartoons alsnog gepubliceerd zijn, zullen moslims onontkoombaar worden gekwetst, worden beledigd en boos worden. Maar onze reactie moet een reflectie zijn van de leringen van degene die wij liefhebben en omwille van wie wij gekwetst worden [sall Allahu ‘alayhi wa sallam, vrede en zegeningen zij met hem]. Het tonen van geduld, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid en barmhartigheid, zoals het karakter was van onze geliefde Profeet [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] is de beste en de eerste manier van reageren.
Wij dienen ons op een edele manier in te houden, zoals in de heilige Qur’an staat (w.n.o.): “En wanneer de onwetenden tegen hem spreken, zeg dan woorden van Vrede.” Ons doel is niet om onbedoeld de cartoons meer bekendheid te geven vanwege onze aandacht hiervoor. Moslims moeten kalm en vredig blijven in hun spraak en daden. ‘Weer het kwaad af met goedheid’ is de gebiedende wijs uit de Qur’an die de Profeet [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] leefde. Juridische acties, burgerlijk protest, het schrijven van brieven en andere juridische wegen kunnen dan overwogen worden in sha Allah.

5. Moslims moeten zich herinneren dat met het ‘afbeelden’ van de Profeet [sall Allahu ‘alayhi wa sallam, vrede en zegeningen zij met hem] niemand ooit zijn beeld kan bezoedelen, aangezien hij hetgeen overstijgt dat wordt afgebeeld zoals Allah zegt: “Wij hebben het gedenken van jou verheven”. Wij dienen dus zulke spijtige momenten te besteden door het reciteren van veel durood (smeekbeden/complimenten ten bate van de Profeet), Allah vragen om salawat (vredesgroeten) en zegeningen te zenden naar zijn geliefde persoonlijkheid [sall Allahu ‘alayhi wa sallam]. Moge Allah’s genade, vrede en zegeningen zijn op zijn ziel.

6. Spreek met anderen over jouw gevoelens. Spreek jouw liefde uit voor de Profeet [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] en wees niet beschaamd om jouw niet-moslim vrienden te laten weten dat je rechtvaardig boos bent op de bespotting dat uitgevoerd wordt op onze religie. Mensen dienen te weten hoeveel wij houden van onze Nabi [sall Allahu ‘alayhi wa sallam]

7. Leer en deel meer over de geweldige Profeet Mohammed [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] Hasan ibn Thabit [moge Allah weltevreden zijn met hem] beschreef hem met het volgende couplet:

“Mijn ogen hebben nooit iemand gezien die perfecter is dan jij
Geen vrouw heeft ooit geboorte gegeven aan iemand die knapper is dan jij
Jij bent geschapen, vrij van alle defecten
Alsof je geschapen bent op de manier die je verlangde”.

8. We moeten met onze daden en uitvoeringen het sublieme karakter van de Boodschapper van Allah [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] tonen. De Profeet [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] werd geconfronteerd met vele uitdagingen, maar toonde hierbij onberispelijke schoonheid en karakter in zijn daden. Hij reageerde niet onmenselijk of gewelddadig. Toen hij verbaal en fysiek werd aangevallen in Taif vergaf hij de mensen. Zijn oom en metgezellen werden vermoord, maar hij reageerde kalm en op een goedhartige manier. En zo zijn er nog vele van zulke voorbeelden uit de Sierah van de Profeet [sall Allahu ‘alayhi wa sallam] die wij moeten tonen.

9. Als burgers moeten we het niet toelaten dat de treurige gebeurtenissen in Parijs een reden moeten zijn voor het binnen laten kruipen van haat in onze harten. Moslims, niet-moslims en mensen van alle achtergronden moeten allen samenkomen en solidariteit tonen en dit niet onze gemeenschappen laten verdelen. Wij moeten ons de uitspraken van de Profeet [sall Allahu ‘alayhi wa sallam, vrede en zegeningen zij met hem] herinneren zoals:

“Wie onrechtvaardig een dhimmi (niet-moslim onder moslimbescherming) doodt zal de geur van het Paradijs niet ruiken, echter wordt de geur ervan waargenomen vanaf een afstand van veertig jaar {Sahih Bukhari}

of

“Hij die een dhimmi pijn doet, doet mij pijn. En wie mij pijn doet, ergert Allah. {Tabarani}

En zo zijn er vele andere soortgelijke hadith die benadrukken dat het moslims niet toegestaan is om hun niet-moslim broeders en zusters in de menselijkheid pijn te doen.

10. We moeten continu smeekbeden doen naar Allah opdat Hij onze situatie rechtzet. Smeek Hem de chaos, onrechtvaardigheid en onderdrukking te verwijderen uit onze samenleving. Wij moeten smeken dat hij het land waarin wij leven een beter, eerlijker en rechtvaardiger land maakt voor iedereen. Smeek hem om de onderdrukten bij te staan en de slachtoffers van onderdrukking in Frankrijk en de rest van de wereld. Bid oprecht in de nachten en smeek hem om onze eer en onze waardigheid te beschermen.
Moge Allah ons de mogelijkheid geven om te doen wat juist is en te vermijden wat fout is. Moge Allah de gehele menselijkheid beschermen van calamiteiten. Amin.

Vele geleerden (57) hebben deze boodschap goedgekeurd en ondertekend. Allen zijn woonachtig in het Westen. Enkelen hiervan zijn:
Sheikh Abdur Raheem Limbada
Imam Shafiur Rahman
Dr Mufti Abdur-Rahman Mangera
Sheikh Zahir Mahmood
Imam Fadel Soliman
Dr Jasser Auda. En vele anderen.

Naar advies van Dr. Mufti Abdur-Rahman Mangera roepen wij ook iedereen op om gepubliceerde plaatjes van de cartoons niet te delen op jullie tijdlijn. Ook niet de link. Stuur dit ook niet naar elkaar via pm, whatsapp of middels andere media. We hebben hier te maken met kwaadaardige pestkoppen die juist gevoed worden door het delen en plaatsen van hun kwaadaardige publicaties. Laten we hen niet helpen om hun satanistische agenda uit te voeren in het mentaal proberen de moslims te ontkoppelen van onze tradities. Wij vragen éénieder die dit leest om deze boodschap te delen zodat we hiermee onze collectieve eensgezindheid mee aantonen, opdat zowel vriend als vijand getuige zal zijn dat wij als gemeenschap nooit, maar dan ook nooit los te koppelen zijn van de Beste der Creatie, Sayyidina wa Habibina wa Shafi’ina Mohammed, sall Allahu ‘alayhi wa Alihi wa Sahbihi wa sallam.”

Team Sunni-Instituut
Gepubliceerd alhier op Sunni-Instituut.NL

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!