Voorpagina

Reza Aslan: “Religie wordt door veel mensen verkeerd begrepen.”

Reza Aslan, verbonden als professor aan de Universiteit van Californië, beweert dat ‘religie’ door de nodige mensen verkeerd wordt begrepen.

Bill Maher

Hoe het begon
In de Verenigde Staten heeft de komiek, Bill Maher, de laatste tijd een geluid vertolkt, waarin het volgende centraal staat: dat religie, in het bijzonder de islam, mensen oproept om geweld te gebruiken. Dit naar aanleiding van de opkomst van IS in Irak en Syrië. De bekende regisseur en acteur, Ben Affleck, ging hier tegen in door te stellen dat Bill Mahers’ opmerkingen vrij racistisch zijn. Hij gebruikt twee of drie voorbeelden van gewelddadig gedrag om vervolgens op misplaatste wijze te generaliseren: dat alle moslims in essentie gewelddadig zijn, omdat zij zich laten beïnvloeden door de islam.

Aslans’ kritiek
Reza Aslan bekritiseert mensen, die zich al te graag distantiëren van extremisten: “This is especially true of Muslims, who often glibly dismiss those who commit acts of terror in the name of Islam as not really Muslim.” Volgens hem heeft het niet zo veel zin om afstand te nemen van een gewelddadige groep, zonder dat zij dit zelf doen. Door afstand te nemen, gaat men van de veronderstelling uit dat er een islam is, waar een kleine groep hiervan de slechteriken is. Hier moet afstand van genomen worden, terwijl diezelfde slechteriken zich tot dezelfde religie scharen! Religie moet op basis hiervan in een breder daglicht worden geplaatst.

De wijze waarop mensen hun religie uitoefenen is volgens Reza Aslan altijd verbonden met factoren zoals nationaliteit en cultuur. Hoe een religie opengevouwen wordt, beperkt zich niet tot heilige teksten.

In deze context staat Reza Aslan uitvoerig stil bij mensen, die religie proberen te bekritiseren. Hij vindt dat zij niet het vermogen bezitten om religie buiten de doorsnee interpretatiekaders te begrijpen. Religie is namelijk meer dan alleen een opeenstapeling van heilige teksten, die mensen dwingen om op een bepaalde manier te gedragen.

Religie fungeert voor de nodige mensen als een identiteitsfactor: ik ben een moslim, christen of een jood. Het neemt dezelfde vormen aan als cultuur, etniciteit en nationaliteit. Het gevolg hiervan is dat het een grote misvatting is om mensen met een geloof als volgt te zien: dat zij hun geloof hoofdzakelijk afleiden uit waarden, die vermeld staan in heilige teksten. Volgens Reza is er sprake van het tegenovergestelde: mensen met een geloof vermengen persoonlijke en/of groepswaarden met heilige teksten; zij brengen deze in overeenstemming met culturele en politieke perspectieven, waar zij een onderdeel van zijn.

Klik hier om Reza Aslans’ volledige analyse te lezen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!