Voorpagina

Wereldwijd ruim 20.000 kernkoppen

Wereldwijd zouden negen landen over atoomwapens beschikken. Naast de vijf officiële kernmachten de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China bezitten ook India, Pakistan, Israël en Noord-Korea over nucleair wapentuig. Iran wordt tevens verdacht van de productie van dergelijke wapens.

Het precieze aantal kernkoppen is niet bekend. Naar schatting van de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers (FAS) in juni gaat het wereldwijd om zowat 20.500. Daarvan zijn 4.830 gebruiksklaar.

Het Stockholm International Peace Research Institute Sipri gaat uit van een totaal van 20.530 kernkoppen, waarvan 5.027 gebruiksklaar zijn.

Het grootste deel van de nucleaire wapens is in het bezit van Rusland en de VS. Als enige kernmacht maakten de Verenigde Staten het voorbije jaar precieze cijfers over hun arsenaal bekend. Volgens het Pentagon beschikken de VS over 5.113 atoomwapens, maar volgens FAS is dat aantal echter 8.500, waarvan 1.950 onmiddellijk ingezet kunnen worden.

Van de 11.000 Russische kernwapens menen FAS en Sipri dat 2.430 gebruiksklaar zijn. Volgens de ramingen beschikt Frankrijk over 300 nucleaire springtuigen, China over 240 en Groot-Brittannië 225. Israël heeft dan 80 kernkoppen, Pakistan en India tussen 80 en 110, en Noord-Korea minder dan tien.

Bron: De Standaard.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!