Voorpagina

Wilders komt er slecht vanaf in weekblad VS

Een 6-pagina’s tellend portret van Geert Wilders in een van de grootste weekbladen van de VS. Hij komt er niet al te best van af.

Bron: Volkskrant

Journalist Christopher Dickey interviewde Wilders onlangs in Den Haag. Zijn conclusie: ‘Wilders’ extremistische standpunten rieken vaak naar cynisme en zelfingenomenheid.’ De PVV wordt omschreven als een ‘platform van paranoïde haat’, en de reputatie van wilders is ‘giftig’.

De kop boven het artikel is veelzeggend. ‘Kan iemand Geert Wilders vragen om zijn anti-moslim-tirades te staken, voordat er iemand gewond raakt?’. Maar in het gehele artikel wordt er kritisch over Wilders en zijn PVV gesproken.

Zo beschikt ‘de charismatische blonde politicus met het geblondeerde haar’ over ‘een platform van paranoïde haat’, is de PVV ‘xenofobisch’, en is Wilders een meester ‘in het inspelen op echte angsten en het oproepen van valse angsten’. Om dan ‘de verantwoordelijkheid te ontlopen als er levens worden geruïneerd of verloren gaan’.

Vat vol tegenstrijdigheden
Newsweek vraagt zich af of Wilders zijn eigen standpunten wel gelooft, of dat zijn standpunten hem vooral politiek goed uitkomen. Volgens Dickey is hij dan ook ‘een vat vol tegenstrijdigheden’. Aan de ene kant zweert hij geweld af, maar aan de andere kant hebben zijn tirades ‘zonder enige twijfel’ mensen ‘die uit zijn op bloed’ geïnspireerd. En de pers mag Wilders dan afschilderen als iemand die racisme promoot, hij is zelf heel kieskeurig wie hij dan haat, meent de auteur.

Het artikel, waarin ook Ayaan Hirsi Ali en Wilders’ broer aan het woord komen, poogt vooral een omschrijving te geven van Wilders en zijn politiek, en herbergt dan ook weinig nieuws. Ook Wilders komt zelf aan het woord. Hij benadrukt nogmaals niets tegen moslims zelf te hebben, maar wel tegen de islam. Een gematigde islam bestaat niet, herhaalt hij.

Internationale organisatie
Wilders is, zo zegt hij zelf, bezig met het opbouwen van een internationale organisatie, de International Freedom Alliance. ‘De Verenigde Staten zijn heel belangrijk, Europa is belangrijk. Canada – daar was ik een paar maanden geleden nog. Australië. Nieuw-Zeeland.’

Volgens het artikel is Wilders zo vaak in Israël geweest dat mensen denken dat hij voor de Mossad werkt. Wilders daarop: ‘Dat is allemaal onzin. Ik heb nooit voor enige geheime dienst gewerkt en zeker niet voor de Israëlische geheime dienst. Het is te belachelijk om te geloven.’

Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse journaliste Nadette de Visser en is hier te lezen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!