Over ons

Altijd al willen weten wat moslims uitspoken in het dagelijkse leven? Komt het overeen met het beeld dat de media voor een ieder hebben geschetst? Wijblijvenhier.nl geeft je de kans je eigen conclusies te trekken met verhalen van onze schrijvers. Elke dag worden er nieuwe ervaringen gedeeld, het hart uitgestort en een blik gegund in de “wondere wereld” van de Nederlandse Moslim.

Wij (Nederlandse moslims) blijven hier! Omdat we hier geboren zijn of hier opgevoed zijn. Omdat dit ons land is en omdat we het hier prettig vinden om te leven en dat graag zo willen houden. Maar wij beleven sommigen dingen misschien anders of hebben een andere visie op bepaalde zaken. Of dat echt zo verschillend is en wat dat dan is? Dat lees je op deze weblog: een website gemaakt door Moslims, maar niet alleen voor Moslims. Ook juist voor niet-Moslims is deze weblog boeiend, omdat het je meeneemt in de dagelijkse bezigheden van de Moslims en hun kijk op de zaken des levens.

Een talentvolle redactie met verschillende etnische achtergronden en interesses probeert een reëel beeld te schetsen van wat er leeft bij de moslims binnen de Nederlandse samenleving. Dat doen ze met scherpe analyses, interessante visies, humoristische anekdotes en nog veel meer. Kijk dus dagelijks even op de site en reageer gerust.

Veel leesplezier.

Faisal Mirza – hoofdredacteur (interim)

Stichting Wij Blijven Hier

Wijblijvenhier.nl is onderdeel van Stichting Wij Blijven Hier!, voor meer informatie over stichting: www.wijblijvenhier.org

Doneren

Wijblijvenhier.nl wordt met veel toewijding en geheel subsidieloos gerund door vrijwilligers die ergens in geloven. Elke dag weer doen wij een poging de wereld te verbeteren (of juist niet), wat niet geheel gratis blijkt te zijn. Een financiële bijdrage is daarbij altijd welkom op rekeningnummer NL43INGB0004078775 tnv Stichting Wij Blijven Hier, Den Haag ovv ‘donatie’. We zijn hip en accepteren daarom ook bitcoins: 1FBwjcRgmjjYUTfvKFAihRWaV7HYR4ocPU

33 Reacties op "Over ons"

 1. Binnengekomen via jullie artikel over de Pickwick thee reclame. Een heel leuk initiatief deze website, dus ik heb hem toegevoegd aan mijn RSS reader, succes gewenst!

 2. Coen van Loon says:

  Dag Umar, Wat goed dat jullie nog steeds deze website in de lucht houden. En Mashriq is inmiddels de snelst groeiende studentenvereniging van Nederland. Geweldig! Ik denk dat je mij nog wel kent: ik wat studentenpastor aan de Haagse Hogeschool van januari 2006 tot april 2007. Ik zou je graag een vertrouwelijke vraag willen stellen, je om advies willen vragen. Kan dat via deze mail of wordt dit op de website gepubliceerd? Graag hoor ik van je. Coen van Loon

 3. Jaap says:

  Een website die toont dat wij alleen meer overeenkomsten delen als verschillen is prima.
  Of is het dan verschillen????
  Kaaskop uit 1964 kent de taal nog steeds niet……

 4. Hendrik says:

  Een goed initiatief. Wij zijn zo goed in veroordelen zonder je eerst te verdiepen in de ander.

  We leven in het snelle tijdperk van soundbites, tweets en dikgedrukte krantenkoppen en snelle nieuwsitems (zelfs in zogenaamde journalistieke programma’s voor achtergronden bij het nieuws).

  Je echt verdiepen in de ander kost tijd en moeite!

  Ik ben zelf een christen, we zullen het niet in alles eens zijn. Maar ik waardeer en respecteer jullie bevlogenheid om je plaats in de Nederlandse samenleving te verdedigen. En ik voel me als landgenoot met jullie verbonden.

 5. jan says:

  Met dank aan wikipedia:

  Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam
  De Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam is een verklaring van de lidstaten van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) over de mensenrechten vanuit islamitisch perspectief. In deze verklaring is de islamitische wetgeving (de sharia) het uitgangspunt.
  De Caïro-verklaring werd op 5 augustus 1990 door 45 ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de OIC ondertekend.
  De OIC beschouwt de verklaring als een richtsnoer voor haar leden op het gebied van de mensenrechten; de verklaring heeft echter geen volkenrechtelijke status. De Caïro-verklaring wordt gezien als het islamitische antwoord op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 door de Verenigde Naties zijn aangenomen.
  De Caïro-verklaring wijkt op essentiële punten af van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voorbeelden zijn:
  De vrijheid van meningsuiting komt bijvoorbeeld terug in artikel 22 en wordt hier beperkt tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia;
  Er zijn zeer ongelijke rechten voor mannen en vrouwen. Artikel 6 vermeldt dat de vrouw haar eigen rechten en plichten heeft en dat de man voor het onderhoud van de familie dient te zorgen;
  Er is geen vrijheid van godsdienst. Artikel 10 verbiedt expliciet het beoefenen van of bekeren tot een andere godsdienst dan de Islam; artikelen 19 en 22 bespreken straffen voor afvalligen.
  De laatste 2 artikelen (24 en 25) van de verklaring geven aan dat àlle artikelen in de verklaring volledig ondergeschikt zijn aan de sharia:
  Art. 24: ‘Alle rechten en vrijheden genoemd in deze Verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia.’
  Art. 25: ‘De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring.’
  [bewerken]Kritiek op de Cairo verklaring

  Er wordt aangevoerd dat deze Cairo verklaring (ook wel genoemd de Universele islamitische verklaring van mensenrechten) bedoeld is om de Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) grotendeels krachteloos te maken[1]. Dit wordt met name veroorzaakt door de artikelen 24 en 25 van de verklaring die de Sharia in alle opzichten laat prevaleren bij de interpretatie, implementatie en de uitvoering van de overige artikelen.
  Essentiële vrijheden als het recht op de vrijheid van gedachten en geweten ontbreken, leidend tot het ontbreken van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie inclusief de vrijheid om van religie te veranderen. Zo is wat het laatste aangaat artikel 18 van de UVRM van 1948 strijdig met artikel 10 van de Cairo verklaring. Door artikel 19d van de Cairo verklaring wordt de straf die de Sharia noemt voor o.a. geloofsafval benadrukt, hetgeen in dit geval de doodstraf kan betekenen.
  De artikelen 22a, 22b en 22c van de Cairo verklaring beperken de vrijheid van meningsuiting zoals deze in artikel 19 van de UVRM is vastgelegd en betreft hier een van de belangrijkste vrijheidsrechten van de mens.
  Door de Sharia als kader te stellen voor mensenrechten en deze prevalent te laten zijn boven de mensenrechten-artikelen worden de in de Cairo-verklaring bedoelde mensenrechten strijdig met fundamentele Westerse principes. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg stelde hierover, in een arrest van 13 februari 2003 over de rechtmatigheid van een verbod voor de Turks-islamitische Refah partij op, “dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie”.

  Met andere woorden, de Organisatie van de Islamitische Samenwerking, gesteund door 57 islamtische landen, heeft poep aan mensenrechten. Dus…

 6. criticaster says:

  Ik lees op deze site “Wij blijven hier” waarom de site er is: Wij (Nederlandse moslims) blijven hier! (–) Omdat dit ons land is en omdat we het hier prettig vinden om te leven en dat graag zo willen houden.
  Nou, van de meeste reacties op dit onderwerp leid ik dat bepaald niet af! ‘Kritisch’ lijkt me ook al niet van een overdreven betiteling; het is meer onbeschaamd, rancuneus en ongenuanceerd! Voorwaar in de meeste gevallen geen mensen die er blijk van geven dat zij “het hier prettig vinden om te leven”…

 7. Nuhr Smahane says:

  Selaam Aleikum,

  ik wilde je laatst al aanhalen…
  maar je moest snel door naar Frankrijk.
  Hoe dan ook,
  via je collega kom ik dan toch hier terecht en lees ik dit allemaal

  Hier wordt ik nou echt heeeeel blij van;))))))
  erg inspirerend!
  barak Allahu feekoum

  Nuhr SmaHane

 8. Bertje says:

  Beste Medelanders,

  Wat zou ik graag willen dat Christenen en Moslims (ik ben een Christen met een Evangelische achtergrond) gewoon samen konden leven, en elkaar konden respecteren op alle gebieden van het leven.

  De werkelijkheid is helaas anders.

  In onze kerk komt het regelmatig voor dat Moslims, die de Islam hebben verlaten, worden gedoopt omdat zij inzien dat Jezus de Zoon van God is.

  Heel vaak horen wij dan schrijnende verhalen over het gevaar wat hun bedreigt: Regelmatig komt het voor dat hen geweld wordt aangedaan door hun ex- geloofsgenoten.

  Wat mij betreft geloof ik dus niet zo dat de Islam de religie van de vrede is, omdat ik zie dat moslims (niet alle!) dit niet waar maken.

  Als belijdend Christen ben ik soms echt heel bang voor de Islam.

  Ik ben heel erg tegen geweld, omdat Jezus geweld expliciet verbiedt. Jammer dat de Islam dat niet doet. In ieder geval: Ik wens u het allerbeste en een leven in vriendschap toe.

  Bert

 9. Martijn says:

  Bert, ik weet niet wat voor soort Christen je bent dus nuances zouden kunnen verschillen. Ik ben er zelf ook een.

  Maar het is niet helemaal waar wat je zegt: in bepaalde gevallen mag je als Christen wel degelijk geweld gebruiken. Bijvoorbeeld als dat de enige manier is om je te verdedigen, of de enige manier om iemand te helpen die anders onrecht wordt aangedaan. Op die manier kun je bijvoorbeeld rechtvaardigen dat landen met regeringen met veel Christenen erin (zoals de VS of Nederland) oorlog voeren in of tegen andere landen of groeperingen.

  Maar goed, de nadruk in het Christendom ligt in elk geval sterk op het doen van het goede, met name in het persoonlijke leven. Als iedereen, Christen, moslim, atheist of anders, daar nu eens flink de nadruk op zou leggen, dan zou het in de wereld pas echt prettig leven worden.

  Deze site kan daar zeker aan bijdragen. :-)

 10. Pamela says:

  Ik ben een geinteresseerde lezer van jullie stukjes om zo inkijk te hebben in wat er leeft onder moslims. Soms bekruipt me het gevoel dat ik me moet verdedigen want ik voel me dan aangevallen maar ik weet tegelijkertijd dat dit een zwakte van me is: me snel aangevallen worden. Ik hoef me niet aangevallen te voelen als het niet over mij gaat. Hoe zou het ook? Wij hebben moslimfamilie, vrienden en collega’s dus waarom nog een onderscheid? Ja, dat is eigenlijk wat me ook soms stoort: het onderscheid. Door te onderscheiden plaats je je buiten (naast of tegenover) ‘de anderen’. Altijd gevaarlijk (en irritant). Irritant omdat je de ander dan ook weer in een hokje plaatst. Tegelijkertijd zou ik als moslim ‘met een andere etnische achtergrond’ was me ook aansluiten bij ‘Wij blijven hier’! Het blijft ingewikkeld. Ik blijf maar gewoon mezelf.

 11. Pamela says:

  In aansluiting op mijn vorige stukje: in mijn werk, ben ik dagelijks bezig anderen dus ook moslims en ook jongeren op een hoger plan te brengen, het beste uit zichzelf te halen, op het rechte pad te blijven enz. enz. Gewoon omdat ik van mensen houd.

 12. Peter Smalveld says:

  Ik doe ook veel ontwikkelingswerk voor moslims.

 13. Tecla says:

  vanwege het filmpje kwam ik op deze site terecht, en stond op mijn andere been, dacht dat het over Israel ging, wat natuurlijk ook klopt :-) maar de site zelf is vanuit moslim.
  Ook dan kan het trouwens nog over Israel gaan, maar dat is mijn “punt” niet.
  –Ik zie uiteraard de overeenkomsten met de “Kristalnacht”, toen in 19??. En dan begrijp ik echt niet dat mensen het voor zichzelf en anderen kunnen verantwoorden om datzelfde te doen, maar dan naar anderen toe.
  Vervolgens lees ik dat vanuit het Christendom vrede wordt gepredikt, terwijl we toch ook weten dat die kruistochten vroeger ECHT niet vreedzaam waren.
  En we zien ook allemaal de ellende tegen en vanuit moslim-groepen. —
  Het vechten en strijden (al zeg je zelf dat het voor de goede zaak is), is schijnbaar van alle tijden en alle soorten groeperingen, al of niet religieus, denk aan voetballen, dikke kinderen, etc. (misschien dat het hindoeisme een uitzondering is??)
  verder blij dat ik dit zojuist tegenkwam, brengt me toch weer even bij een wat grote goed dan mezelf.
  groet

 14. Frank (Faycal) WYLLINCK says:

  Ik ontdekte vandaag deze site. Geweldig…….prachtig. Ik dacht dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst weinig gaven om hun oorsprong en om de situatie uit het land van hun ouders en grootouders. Niet dus. Gaat zo door. Ik volg het op en sluit mij gaarne bij jullie aan.

 15. 239 says:

  ik vind dat je je eigen land moet opbouwen,
  ik schaam me voor Nederlanders die in de jaren vijftig naar andere landen gingen voor geld en niet hun eigen land steunde in arme moeilijke tijden. Zo kijk ik ook naar Marokkanen en andere financiële reizigers. Tweede generatie en of volgende heb ik medelijden mee. Ik heb respect voor volgende generaties die zonder respect naar hun ouders kijken en weer terug gaan om hun eigen land op te bouwen. Religie en financiële reizigers vind ik helemaal idioot want Allah heeft natuurlijk ook geen respect voor ratten die een zingend schip verlaten en ergens anders gaan leven. IK hoop dat de Nederlanders die Marokkanen hebben geronseld het meeste met de agressie door schaamte van de Marokkanen te maken hebben en zich schamen dat ze niet wilden schoonmaken. ik ben geen racist ik hou van mensen ik heb het absoluut niet over mensen die hier door of mede door slavernij zijn gekomen. En dit blog is natuurlijk relevatie omdat je je schaamt omdat dat jou familie iedereen in de steek laat om ergens anders geld te verdienen. Ik hoop dat de origine Marokkaan met schaamte over jullie denken. En ik kan me voorstellen dat hij jullie niet meer terug wil. Veel succes met geld verdienen.

 16. Nora says:

  Stel ik wil iets schrijven. Mag ik dat dan ook? Of hebben jullie echt vaste schrijvers en kan niet zomaar iedereen wat schrijven?

 17. Faisal Mirza says:

  Dat kan zeker Nora: Neem even contact met ons op!

 18. Ik lees veel dingen over moslims en hun geloof.Er wordt vertelt dat het een vreden lievend geloof is.Maar ik lees ook verhalen dat moslims die christen willen worden daar voor de doodstraf krijgen.Voorbeelden zoals in saoudie arbie Pakistan en nog enkelen landen. o.a door middel van steniging.Dat is toch niet vredelievend??? Of zie ik dat verkeert.

 19. Simon says:

  Inderdaad, er zijn landen waar misdaden tegen de menselijkheid (!) worden gepleegd, ook in een aantal Islamitische landen, ook in een aantal andere landen. Er zijn veel landen waar de mensen netjes en respectvol met elkaar omgaan: in Islamitische landen, in hindoeïstische landen, in christelijke landen, enzovoort. Ik denk dat we deze dingen moeten scheiden. De vrouw wordt niet vermoord door moslims, maar door moordenaars, en dat is iets heel anders!

 20. Pingback: Remix room – archives

 21. Peter Koedyk says:

  Ik heb een vraag over wat jullie in het algemeen van vinden als een moslim of moslima zich bekeerd tot het Christendom. Word dit getolereerd en is een moslim echt vrij om deze keuze te maken? Veel moslims toleren dit niet, wat vinden jullie er van? Als christen zijn wij vrij om zelf een keuze te maken, dus ook als een christen zich bekeerd tot de islam. Niet dat wij daar blij mee zijn, maar God heeft iedereen de vrijheid gegeven om zelf een keuze te maken, of dat nu voor het christendom is, de islam of zich van het geloof af keert.. Als christen maak je je meer zorgen over wat voor toekomst deze persoon heeft in het hiernamaals dan ten alle kosten deze persoon dwingen om christen te blijven. En dwingen werkt niet, want alleen God weet waar deze persoon voor heeft gekozen, en wraak is niet aan ons. God is onze rechter en alleen hij kan ons berechten. Wat vinden jullie hier als moslim van, ben je het met mij eens, of hebben jullie een andere mening?

 22. Simon says:

  In de Koran staat dat bij geloof geen dwang hoort, dus eigenlijk zou het geen probleem moeten zijn.
  Veel christelijke bewegingen blinken/blonken niet erg uit als het gaat om godsdienst vrijheid….

 23. Peter Koedyk says:

  Simon, bedankt voor je reactie. Ik ben het met je eens dat ook niet alle christelijke richtingen in het verleden en ook nog tegenwoordig in wat kleinere groeperingen extremisten waren/kunnen zijn en dit is niet goed te praten, hetzelfde geldt voor moslim extremisten. Mijn wens is dat wij allemaal op deze aardbol ooit nog eens als vrienden met elkaar om kunnen gaan, maar dat zal helaas wel nooit lukken op grote schaal.. en dat is erg jammer.

 24. kay says:

  Wat een top initiatief! Via een school opdracht op deze site gekomen en veel gesprekken op school over verschillende culturen. Ik vind het goed van jullie dat jullie via deze weg, mensen dingen over jullie geloof willen leren. Je hoort, ziet, denkt zoveel over elkaars geloof. En op deze manier kan er goed over gepraat worden. Ik heb een tijdje rond gezocht naar wat voor mij nu het juiste geloof was en eerlijk gezegd ben ik nog niet uitgezocht. Ik lees veel, praat veel met mensen met een ander geloof. Maar de vraag is, ga ik ooit een antwoord vinden op deze vraag. Ik denk dat het zo ingewikkeld is om hierin een keuze te maken, door de verschillende verhalen, beelden. Uit veel verschillende geloven heb ik al zoveel mooie lessen geleerd. En op dit moment is dat het belangrijkste in mijn leven. Ik heb zelf een visie ontwikkeld door alle lessen die ik heb geleerd, waar ik volledig achter sta. Heel lang opzoek geweest naar het geloof die hierbij aansluit. Maar zoals eerder gezegd niet kunnen vinden al. Is dit niet waar het uiteindelijk om gaat? Lessen leren, goede visies ontwikkelen waardoor je een goed mens kan zijn?

 25. Simon says:

  Hi Kay, wat heb je dat mooi gezegd!

 26. Mirjam says:

  Erg interessant om al deze reacties te lezen. Als nederlandse, getrouwd met een moslim, woonachtig in Palestina, ben ik zelf een atheist. Het is dus echt mogelijk. Maar dan alleen als je jezelf voor 100% op gelijke hoogte stelt met anderen en open staat voor de ‘differences’ die achteraf eigenlijk in het niet vallen. Mensen zijn uiteindelijk allemaal hetzelfde; ze willen vriendschap, begrip, liefde en herkenning. Het probleem van veel nederlanders is dat ze bang zijn zichzelf te herkennen in moslims, omdat het ‘andere’ zo immens veel groter en dreigender lijkt. Helaas zien ze niet in dat het leeuwendeel van alle moslims vredelievend en toegewijd is aan familie, kinderen en werk. Maar dat is dan toch ook weer een stuk van onze ‘being’ als mensen; we vrezen het onbekende om onszelf te preserveren. Het is tijd om onze nederlandse ‘bril’ af te zetten en iets verder dan onze neus lang is te zoeken naar de eenheid die alle mensen met elkaar verbindt. Een wijs man heeft ooit gezegd: “It always seems impossible until its done.” Dus laten we het dan gewoon maar doen.

 27. Goos says:

  Ik ben een achtenzestigjarige gepensioneerde Nederlander. Heb net vanmorgen het artikel in Trouw gelezen over vader en zoon Karaaslan en kwam zodoende achter deze site. Beiden kan ik snappen.
  Iemands religieuze achtergrond vind ik totaal niet bepalend betreffende hoe ik iemand vind. Graag wil ik mensen beoordelen hoe ze zijn; zijn ze aardig, vriendelijk, betrokken. Dat vind ik bepalend en niet wat voor godsdienst ze hebben. Dat er zoveel moslims hier wonen is gewoon een gegeven. Nou en? Een pluriforme maatschappij is juist ontzettend boeiend. Ik schaam mij dat er mensen als Wilders zijn die stigmatiseren, haat zaaien, het “volk” indoctrineren. Ik haat het wij-zij denken. Het is contra-productief, maakt de wereld niet mooier. We leven hier met bijna zeventien miljoen mensen of een klein stukje wereld. Laten wij er samen wat van maken. Gezond verstand, fatsoen, vriendelijkheid…. daar kom je heel ver mee. Nee, ik ben niet naïef, maar wil me niet laten vertellen dat er door welke rotte appel dan ook geen fruit meer moet zijn.

 28. Mohammed Nassierkhan Rahman says:

  Ik vind het heel goed dat er zo’n website is. Ik begrijp dat deze website geen onderdeel uitmaakt van NGO Minhaj-ul-Quran, maar dat enkele schrijvers of de oprichter zelfs sterke affiniteit heeft met deze NGO. Ach, jarenlange discussie integratie, terrorisme, hoofddoekje, bla bla bla. Als je Minhaj-ul-Quran volgt dan pas kom je erachter hoe ruimdenkend, vredelievend jegens andere religies, e.d. de islam of Minhaj-ul-Quran is. Daarom heb ik besloten om dit initiatief financieel te ondersteunen. Mogelijk vaker. En bij dit besluit speelt ook mee dat door toedoen van incompetentie Eindhovense ambtelijke eruditie, juist gemeente Eindhoven, ik vaker word achtervolgd buiten dus vaker binnen moet blijven. Gemeente Eindhoven, ik grijp mij vast aan deze website.
  Een eerste donatie zal ik vandaag nog overmaken.
  Mohammed Nassierkhan Rahman, woon in de saaie stad eindhoven

 29. Bert Schoonhoven says:

  Alsof de Zon ging schijnen…..zo blij werd ik toen ik jullie site ontdekte. Dit is zo’n mooi initiatief…in dialoog gaan met elkaar is het beste en mooiste middel om alle negativiteit te bestrijden en alle stigma’s tegen te gaan.

  Bravo !

 30. Anoniem says:

  Ik weet nog helemaal niet of ik jullie financieel wil ondersteunen, maar als je wilt dat mensen het in overweging nemen dan zul je jaarrekeningen, of -overzichten moeten publiceren…

 31. Pingback: Partijen kritisch over Moslimstemwijzer: 'dit deugt niet' - WNL

 32. Beste lezers, Op een heel bijzondere manier ben ik op deze site gekomen. Ik ben Ingrid van Rhoon en heb in april mijn schrijversdebuut gehad met het boek AISHA – een zoektocht naar haarzelf. Iedereen vraagt zich af hoe ik op de naam Aisha ben gekomen. Deze is mij in een droom gegeven, ik was haar namelijk kwijt en zocht haar in mijn droom. Nu heb ik haar gevonden en dit is mijn zuivere hart. Ik heb op mijn zoektocht geleerd dat ISLAM betekent ZUIVER MENS. Mijn missie is vredestichtster en mijn wens is dat de religies de handen in elkaar slaan. Dat we inderdaad elkaar gaan begrijpen onze doelstelling helder krijgen. Volgens mij is er zoveel onbegrip in de vorm van geloof maar ergens zijn we allemaal op zoek naar de kern in onszelf (het zuivere hart). Ik heb een bijzonder interessante ‘beeldende’ lezing gemaakt die gaat over zelfontplooiing, persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Ik wil deze van harte delen met mensen die hier interesse in hebben. Mijn doel is mensen wakker maken en tevreden laten worden met zichzelf. Heb je interesse dan hoor ik het graag. Hartelijke groet Ingrid

 33. Jan Claesen says:

  Zelf ben ik wat gematigd in het beleven van godsdienst en het betrekkelijke ervan.
  Nu hoor ik dat er geruchten zijn om een film te maken “The life of slimMo”. Het zou iets in de aard zijn en analoog aan Monty Pyton’s “The life of Brian”, maar dan over een zekere Slimmo.
  Men zou zelfs naar draaiboekschrijvers, spelers en achtergrondmensen aan het zoeken zijn. Ik begreep dat hij waarschijnlijk in Australië zou gedraaid worden.
  Heeft iemand hier ergens al meer hierover gehoord?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *