Tag Archives: koran

Simpele theologie? – Juz’ 5

zaterdag, april 17th, 2021 -

‘Mevrouw, wilt uw man ook vier vrouwen?’, vroeg een jongen met kort blond haar en grote grijns op zijn gezicht. ‘Haha’,  antwoordde ik, ‘dat heb ik hem ook wel eens gevraagd, maar hij antwoordde dat een halve van mij, voor hem al wel genoeg zou zijn. ‘Ooo’, riep zijn beste vriend, ‘u had zeker teveel bruidsschat gevraagd hè? Ik moest erom lachen. ‘Weet je hoe hìj het me ooit heeft uitgelegd?’

By 5

Dag en nacht – Juz 4

vrijdag, april 16th, 2021 -

Het begint bij zonsondergang met de eerste slok water en de eerste dadel: dan is het vasten verbroken. Break-fast. Niet in de ochtend, maar in de avond. Het lichaam wordt opgeladen en er is weer nieuwe energie. Het is tijd (…)

By 1

Kenmerken van spirituele groei – Juz’2

woensdag, april 14th, 2021 -

‘Wa qālū kūnū hūdan aw naṣārā tahtadū…’ (“En zij zeiden: ‘Wees joden of christenen en jullie zullen geleid worden…’”). Vers 135 Sūrah al-Baqarah, de eerste Āyah bovenaan, rechterpagina van de voorlaatste Juz` 1 in mijn reeds versleten Muṣḥaf met groene (…)

By 1

Soerah Al-Fatiha: Een gesprek tussen ons en Allah SWT – Juz’1

dinsdag, april 13th, 2021 -

Aan het begin van de maand Ramadan voelen wij vaak allemaal dat wij weer toe zijn aan een spiritual recharge en een prioriteiten check. Het leven slokt ons op en we werken per dag eindeloze to do – lists af. (…)

By 1

Vier tips om Ramadan het hele jaar te benutten

vrijdag, juni 7th, 2019 -

Ramadan maakt ons mentaal en fysiek sterk voor de rest van het jaar. De vruchten van deze maand pluk je daarom ook zodra de maand voorbij is. Dat is het moment dat we onszelf weer onder de loep nemen en ons afvragen: “Ben ik er beter uit gekomen?”

By 1

Spreken in stilte

dinsdag, juni 4th, 2019 -

Waarom doen we toch zoveel moeite om woorden te vinden, voor iets waar we slechts iets bij kunnen voelen? Ik besef: woorden zijn bedoeld voor ons openbare leven. De stilte is bedoeld voor ons naakte wezen. Op deze ene dag met mijn moeder heb ik vooral gezwegen, maar zelden heb ik zoveel met haar gesproken.

By 1

Vrij als een vogel – Juz’ 29

maandag, juni 3rd, 2019 -

Deze Ramadan is voor mij de derde die ik, als zijnde bekeerling, meedoe. Eerlijk is eerlijk, ik keek er in het eerste jaar niet bepaald naar uit. De dagen waren lang en warm, hoe zou ik dat kunnen volhouden?

By 1

Een gevaarlijke tweeling – Juz’ 28

zondag, juni 2nd, 2019 -

De essentie van liefde is vertrouwen. Als wij weten dat Allah meer van ons houdt dan een moeder van haar eigen kind, denk je dan werkelijk dat Hij het slechte met je voor heeft? Heb vertrouwen dat wat jou overkomt goed is, al kun je het niet direct zien.

By 0

Voorbij de woorden – Juz’ 27

zaterdag, juni 1st, 2019 -

Zo nu en dan is het van belang om uit de tekst te stappen, om te leren om datgene waar het intellect mee vervuld is ook met de ogen en het hart te ervaren.

By 2

Boodschapper van de waarheid – Juz’ 25

donderdag, mei 30th, 2019 -

Hij was niet op zoek naar roem of persoonlijk gewin en beweerde niet de rechter te zijn die het lot van de mensen bepaalde. Iedereen moet zijn eigen last dragen.’Hij was echt een boodschapper van de waarheid, net zoals zovelen als hij ( vrede zij met hem) eerder waren geweest, nederig vragend aan de mensen om hun verstand te gebruiken en goed na te denken over zaken van geloof.

By 0